ข่าวทะลุคน : สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด ผ่านฉลุยจ่อนั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ภายหลังคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงมติเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ รอเสนอชื่อเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบต่อไป

เกิดเมื่อ 14 ต.ค. 2498

รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 30 (สอบได้อันดับที่ 1)

เริ่มรับราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายอำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น และนายอำเภอลอง อ.เชียงคำ อ.ตะพานหิน

เป็น ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ปค., ผอ.สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ขึ้นรองผู้ว่าฯ นครราชสีมา ปี 2546, รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรองผู้ว่าฯพะเยา

2551 เป็นผู้ว่าฯ น่าน, รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู 2553 ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ดูแลพื้นที่ในช่วงเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อปี 2554 จากนั้นเป็นผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ และผู้ว่าฯ ขอนแก่น

2557 เป็นผู้ตรวจราชการ มท. และปี 2558 ผู้ว่าฯ ระยอง

รอมติที่ประชุม สนช. นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

บทความก่อนหน้านี้ทำนายแม่น ! ธนบัตรรัสเซียรุ่นบอลโลก – มีภาพ “อคินเฟเยฟ” เซฟลูกโทษ
บทความถัดไปพันธุ์แท้พระเครื่อง : พระพุทธนวราชบพิตร หลัง ภปร (2)