ข่าวทะลุคน : วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีป้ายแดงที่พณ.

จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์เตรียมรับภาระหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

ตามที่ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งตามการเสนอของเจ้ากระทรวง สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เป็นหนึ่งผู้บริหารชุดใหม่ทดแทน ผู้เกษียณอายุราชการ

วัย 52 เกิด 15 กันยายน 2509

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ สำเร็จรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน

ทั้งผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบัน พระปกเกล้า, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช. และวตท.รุ่นที่ 23 เป็นต้น

เส้นทางราชการ ลูกหม้อกระทรวงพาณิชย์ เริ่มจากเป็น นักวิชาการพาณิชย์ 4 กรมการค้าต่างประเทศ

เคยเป็นผู้อํานวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้อํานวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

และเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ปี 2560 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

2561 ขึ้นเป็นอธิบดีครั้งแรกแล้ว

วันที่ 1 ต.ค.นี้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บทความก่อนหน้านี้บก.ตอบจดหมาย : 24ก.พ.62-ยังไม่แน่อีกหรือ/ถ่ายทอดสด “อชก.” เหงาหงอย
บทความถัดไปเปิดตลับพระใหม่ : “เหรียญหลวงปู่ปัน” วัดเทพนิมิตจันทร์แสง