ข่าวทะลุคน : ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ “ม้ามืด” นั่งปลัดคมนาคม

มติครม. เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง

ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร(สนข.) ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม

ถือเป็น “ม้ามืด” แซงตัวเต็งอย่าง ธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ที่ถูกโยกไปนั่งรองปลัดกระทรวง มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

เกิดเมื่อ 30 พ.ย. 2502 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท Master of Science (Transport Planning and Engineering), The University of Leeds, England

ลูกหม้อกระทรวงคมนาคม เริ่มทำงานเป็นวิศวโยธา, หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง, หัวหน้าฝ่ายสถานีขนส่งสินค้า, ผอ.กองวิชาการและวางแผน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบการขนส่งทางบก ระดับ 9 และรักษาการ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า ผอ.สำนักการขนส่งสินค้า และ ผอ.สนข.

ล่าสุด ขยับเป็น ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประกาศแม้จะไม่เคยผ่านกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมแต่พร้อมทำงานเดินหน้าแผนแม่บทยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่ง

เร่งแก้จราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บทความก่อนหน้านี้ส่องชนเผ่าในป่าอเมเซอน เผยคลิปภาพบันทึกด้วยโดรนเป็นครั้งแรก
บทความถัดไปเปิดตลับพระใหม่ : เหรียญว่าวจุฬามณี สมปรารถนา