นิยม เติมศรีสุข นั่งเลขาธิการป.ป.ส.

นิยม เติมศรีสุข

นิยม เติมศรีสุข นั่งเลขาธิการป.ป.ส.

ข่าวทะลุคน

นิยม เติมศรีสุข เริ่มงานในภาระหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)แล้ว

ขยับจากที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วัย 58 ปี เกิดวันที่ 21 ต.ค. 2503

สำเร็จปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัย รามคำแหง และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลูกหม้อป.ป.ส. เส้นทางราชการเริ่ม พ.ย. 2526 เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3 กองปราบปรามยาเสพติด

ก้าวหน้าเรื่อยมา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สำนักนโยบายและแผน

ปี 2547 ไปอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 สำนักคดีอาญาพิเศษ และสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

2553 เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป.ป.ส.กทม. ก่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ส. กทม.

เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรองเลขาธิการ ป.ป.ส.

ปี 2561 เป็นที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ล่าสุด ต.ค. 61 เป็นเลขาธิการ ป.ป.ส.

ดูแลงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด

อ่านต่อ:

บทความก่อนหน้านี้“เต้ย” ผวาเจออบรม-ไม่ได้เข้าพบนายกฯ ยินดีออกรายการอีก-ให้ความรู้ชาวบ้าน
บทความถัดไปแชร์ว่อน มัธยมรับน้อง ให้กราบ เอาหน้าจิ้มดิน รุ่นพี่อ้างที่ผ่านมาทำประโยชน์เพื่อสังคม!