วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อสส.คนแรกจากรั้วรามฯ

วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อสส.คนแรกจากรั้วรามฯ 

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการมีมติเอกฉันท์ แต่งตั้ง วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นอัยการสูงสุด (อสส.) คนที่ 15

อสส.คนใหม่ ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็น อสส.

ระบุจากสำนักงาน อสส. เป็นครั้งแรกที่มีการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะได้เป็น อสส.ขึ้นมาจากระดับอธิบดีอัยการ

ข้ามจากผู้ตรวจการอัยการและรองอัยการสูงสุด เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ทั้งคู่จะพ้นวาระบริหารสิ้นก.ย.นี้เช่นกัน

วัย 62 สำเร็จปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ผ่านหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น

เคยเป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน

ขึ้นเป็นอธิบดีสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต

ปัจจุบันยังเป็นก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนต่อไปส่งชื่อเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณารับรอง หากมีมติรับรอง จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ อสส.วันที่ 1 ต.ค. อยู่ในตำแหน่ง 2 ปี

บทความก่อนหน้านี้พยัคฆ์ร้ายสาย(ส)ลับ แพนเค้ก โชว์สกิลบู๊ อาสาสู้นักมวยโหดแทน ฮั่น
บทความถัดไปวิถี แห่งคดีความ บรรทัดฐาน ไม่เหมือนใคร ของ อนาคตใหม่