ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ลารองผู้ว่าฯกทม.อีกคน

ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ลารองผู้ว่าฯกทม.อีกคน

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ยื่นหนังสือ ลาออกจากรองผู้ว่าฯ กทม. เป็นคน ที่สอง

ต่อจาก จักกพันธุ์ ผิวงาม ที่ยื่นลาออกก่อนหน้านี้

สะพัดเหตุผลลาออกมาจากปมเตาเผาขยะ 1.3 หมื่นล้านบาท ที่จะตกมาอยู่ในความดูแล ในฐานะรองผู้ว่าฯ กทม. ลำดับที่ 1

เปิดใจทำงานมา 2 ปี 10 เดือน ถือว่าพอแล้ว

อีกทั้งต้องดูแลครอบครัวและสุขภาพของตัวเอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 จากนั้นขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)

เป็น ผอ.กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค และผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา

เป็นรอง ผอ.สำนักการโยธา และกลับมาที่สจส. ในตำแหน่งรองผอ. ก่อนเป็น ผอ.สจส.

ต.ค.2559 เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.

ตัดสินใจลาออก เพราะหวั่นเจอ ‘เผือกร้อน’

อ่านข่าว

 

บทความก่อนหน้านี้ปิยบุตร-ชลน่าน ได้คะแนนเต็ม
บทความถัดไปหลานช็อก เจอศพน้าสาวหน้าบ้าน ไฟชอร์ต แขนไหม้ นอนคว่ำหน้าใกล้บ่อซีเมนต์