คงชีพ ตันตระวาณิชย์ อีกสมัย-โฆษกกลาโหม

คงชีพ ตันตระวาณิชย์

คงชีพ ตันตระวาณิชย์ อีกสมัยโฆษกกลาโหม

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

คงชีพ ตันตระวาณิชย์ – พล..คงชีพ ตันตระวาณิชย์ รับตำแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) ต่ออีกสมัยในรัฐบาล พล..ประยุทธ์ 2

ระบุหน้าที่หลัก ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และให้ข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกห.ในภาพรวม

สำคัญ ให้ส่วนราชการในสังกัดกห.สนับสนุนและให้ความร่วมมือในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหมกับส่วน ราชการอื่นๆ และประชาชน

เสธ.ต้องอายุ 56 เกิด 21 .. 2505 ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK99) เตรียมทหารรุ่น 23 และโรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่น 34

เส้นทางราชการ ติดยศร.. ตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

ผู้ฝึกทหารใหม่ผลัด 2/2531 กองร้อยฝึก .1 พัน.2 รอ.

ก่อนเป็นฝ่ายเสนาธิการ พล.1 รอ. และนายทหารยุทธการ .1 รอ.

ออกนอกหน่วยมาเป็น ผอ.กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แล้วเป็นรองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2559 เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม และเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม

ทั้งเคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผลงานโฆษกกลาโหมที่ผ่านมาดีระดับยืนหนึ่ง

จนเข้าตา รมว.คนใหม่

บทความก่อนหน้านี้ปัญหารัฐบาลแพ้โหวต / กำไลอีเอ็มถอดได้เองจริงหรือ
บทความถัดไปเส้นทางพลังดูด เพื่อไทย อนาคตใหม่ เป็นเป้าด้านหลัก