มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง

มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  เป็นอีกหนึ่งอธิบดีป้ายแดงยุคโยกย้าย รับวาระเกษียณอายุราชการ มีศักดิ์ ภักดีคง ขึ้นเป็นอธิบดีกรมประมง เลื่อนจากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับตำแหน่งใหม่วันที่ 1 ต.ค.นี้

ครม. 27 ส.ค. มีมติเห็นชอบตามการเสนอของ รมว.เฉลิมชัย ศรีอ่อน จากพรรคประชาธิปัตย์

อายุ 58 เกิด 18 ธ.ค. 2503 สำเร็จ ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

เติบโตในสายประมง ผ่านการเป็นประมงจังหวัด

รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง

จากนั้นโยกเข้ากระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดดเด่นผลงานครั้งลุยระดับจังหวัด ผลักดันชุมชนประมงเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำโครงการโฮมสเตย์

ผลักดันชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมง โดยการ จัดทำโครงการชุมชนประมงต้นแบบ

รวมถึงการดำเนินการโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากภูผา สู่มหานที” พื้นที่ชุมพร จนชาวประมง มีผลผลิตทางการประมงเพิ่มขึ้น

เคยได้รับคัดเลือกเป็นสำนักงานประมงจังหวัดดีเด่น ระดับภาค

11 ก.ย. 2561 ครม.แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2562 เป็นอธิบดีคุมกรมประมง

บทความก่อนหน้านี้เสียงจากประมงพื้นบ้าน/ค้านถมทะเลสร้างนิคมอุตฯ/ยุคอภินิหารกฎหมาย
บทความถัดไปโรคใหม่การเมืองกลัวธนาธร อนาคตใหม่ของพลังประชารัฐ