ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่

ประทีป เพ็งตะโก

ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ประทีป เพ็งตะโก – มติครม.ที่ผ่านมา แต่งตั้ง ประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒน ธรรม (วธ.) เป็นอธิบดีกรมศิลปากร คนใหม่

ตามที่ อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เสนอ

แทนอธิบดีคนเก่า อนันต์ ชูโชติ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ..

เริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ 1 ..นี้

เกิดวันที่ 9 .. 2503

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

อธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่

นปส. รุ่นที่ 54 และ วปอ. รุ่นที่ 56

ลูกหม้อกรมศิลปากร เริ่มทำงานในตำแหน่งนักโบราณคดี

เติบโตในสายงาน เป็น ผอ.สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี 2551-2557

ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ปี 2557-2560

ขยับขึ้นรองอธิบดีกรมศิลปากร ต้นปี 2560

.. 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ อาทิ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, รายงานการสำรวจและการศึกษาวิเคราะห์โบราณสถานร้างธาตุปู่เปีย ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่, วัดใหม่ไชยวิชิตและฉนวนน้ำท่าวาสุกรี

เป็นเนื้อแท้ศิลปากร ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร คนใหม่

เกษียณอายุราชการปี 2564

บทความก่อนหน้านี้ปากท่อ ราชบุรี-แล้งหนัก / ทุกข์ของคนเกาะสมุย
บทความถัดไปคำราม การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ อุบลราชธานี