ดวงตา ตันโช เลขาฯราชบัณฑิตยสภา

ดวงตา ตันโช เลขาฯราชบัณฑิตยสภา

ดวงตา ตันโช เลขาฯราชบัณฑิตยสภา

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน 

ดวงตา ตันโช เลขาฯราชบัณฑิตยสภา : จากที่นั่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ดวงตา ตันโช เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

มติครม.วันที่ 7 ..อนุมัติให้โอนย้ายตามที่ เทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกฯ เสนอ

เนื่องจากเลขาธิการ และรองฯ ราชบัณฑิตยสภา เกษียณพร้อมกันทั้งหมด

จึงต้องโอนข้าราชการจากสำนักนายกฯ รับตำแหน่ง

โดยทำหน้าที่ต่อจาก กนกวลี ชูชัยยะ ที่เกษียณ

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาคนใหม่ วัย 58 เกิด 29 .. 2504

สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเลอเวิน ประเทศเบลเยียม

ผ่านหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เส้นทางราชการ เคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

จากนั้นเป็นที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

..2561 เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ

ล่าสุด ต.. 2562 โอนเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ดูแลสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

บทความก่อนหน้านี้ตรวจสอบหรือแทรกแซง/พนง.แบงก์ชิมช้อปใช้
บทความถัดไปเมย์ จัดหนัก! แฉ‘อ๋อมแอ๋ม’คือใคร-ต้องการอะไร หลังมั่วดราม่าฉก‘ไฮโซบิ๊ก’