สมเกียรติ ประจำวงษ์ ระดมสู้วิกฤตภัยแล้ง

สมเกียรติ ประจำวงษ์

สมเกียรติ ประจำวงษ์ ระดมสู้วิกฤตภัยแล้ง

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

สมเกียรติ ประจำวงษ์ : ผลจากวิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำน้อยและฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 – 16 เปอร์เซ็นต์ ต่ำสุดในรอบ 4 ปี

สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดมวิธีหามาตรการรองรับปัญหาแล้งรุนแรงและน้ำเค็มหนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภค

เล็งของบกลาง 3 พันล้าน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ระยะเร่งด่วน เน้นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งในเขตและนอกเขตการประปา

เกิด 27 .. 2503 นักเรียนช่างชลประทานรุ่นที่ 34 สอบได้ที่ 1

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพัฒนาทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

ปริญญาเอกสาขาเกษตรกรรมและวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ลูกหม้อกรมชลประทาน เริ่มรับราชการ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร

ต่อมาเป็น ผอ.สำนักบริหารโครงการ

มี.. 2559 เป็นรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ

.. 2560 เป็นอธิบดีกรมชลประทาน

2 เดือนเศษ มีคำสั่ง คสช. โยกมานั่ง ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ต้นปี 2561 หลังตั้ง สทนช. รั้งเก้าอี้เลขาธิการ สทนช.

บทความก่อนหน้านี้ค้านขึ้นภาษีรถเก่าเกิน 10 ปี
บทความถัดไปรูป วิ่ง ไล่ ลุง นวัตกรรม การเมือง ออกไป ออกไป