Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 15 ก.ค. 2563

3โฆษกหลักสู้โควิด ทวีศิลป์-ปิยะ-ลวรณ หมอ-ตำรวจ-การคลัง

5 เม.ย. 2563 - 00:45 น.

3โฆษกหลักสู้โควิด

ทวีศิลป์-ปิยะ-ลวรณ

หมอ-ตำรวจ-การคลัง

คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว

3โฆษกหลักสู้โควิด ทวีศิลป์-ปิยะ-ลวรณ หมอ-ตำรวจ-การคลัง : คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว - มหันตภัยโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมมือกันฟันฝ่าไปให้ได้ หนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือมาตรการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในทุกมิติ ผ่านปฏิบัติการของหลายหน่วยงาน ตั้งแต่รัฐบาล กระทรวงต่างๆ รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ออกหน้าออกเสียงมากกว่าใคร นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ ลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่โฆษก ศบค. เปิดแถลงข่าวทุกวันสื่อสารกับประชาชนถึงสถานการณ์ของโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตทั้งของโลกและของไทย รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ศบค.ต้องการบอกต่อประชาชน

ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

เป็นกระบอกเสียงหลักของรัฐบาล ในสถานการณ์ต่อสู้รับมือไวรัสมรณะครั้งนี้

“โรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีความกังวลใจได้ระดับหนึ่ง ที่สำคัญคือระวังไม่ให้ติดเชื้อ ต้องจัดสมดุลของความรู้สึก ความคิด และความรู้ให้พอกัน”

อายุ 53 ปี ชื่อเล่น “ศิลป์” พื้นเพเป็นชาวนครราชสีมา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน

นายแพทย์ ระดับ 9 (นพ.9) จิตแพทย์ และอาจารย์

นักจัดรายการวิทยุถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสุขภาพ เช่น รายการยู-ไลฟ์ รายการเฮลท์ สเตชั่น ทางฟรีทีวี

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง www.thaimental.com เว็บไซต์ด้านสุขภาพจิต

อดีตผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

มี.ค. 2561 เป็นสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพ 10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

 

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร. และโฆษก ตร.

เมื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถาน การณ์ฉุกเฉินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โฆษก ตร. ทำหน้าที่โฆษกของศูนย์ ชี้แจงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ โควิด-19

ปิยะ อุทาโย

กำหนดจุดตรวจทั่วประเทศ 359 จุด รวมกำลังพลกว่า 3,000 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

โฆษก ตร. มี 7 ข้อแนะนำสำหรับประชาชน คือ ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ให้อยู่บ้าน, งดเว้นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด, ห้ามเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามที่ประกาศไว้

ห้ามการกักตุนสินค้า ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน, ห้ามการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน หรือยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย, ห้ามเสนอข่าว/แพร่ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ส่วนการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

อายุ 58 ปี ชื่อเล่น “เบิ้ม”

เกิด 13 ก.ย. 2505 เตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 22 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 38 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา นิด้า

เส้นทางตำรวจเริ่มจากรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สน.ชนะสงคราม ปี 2528

เติบโตก้าวหน้าเรื่อยมา เป็นผู้บังคับการกองสารนิเทศ ตร. ทำหน้าที่โฆษกยุคพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ก่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ได้รับมอบหมายจากผบ.ตร.หลายคน อาทิ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รวมถึงพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ให้ทำหน้าที่โฆษกตร.

ต.ค. 2561 ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.

 

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

ดูแลมาตรการเยียวยาเดือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 1.5 หมื่นบาทต่อคน

สำหรับแรงงาน ลูกจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น วินจยย. แท็กซี่ ค้าขาย เป็นต้น โดยไม่อยู่ในระบบประกันสังคม นอกจากกลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 และที่สำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผล กระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จริง

ลวรณ แสงสนิท

ผลงานก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่ประเมินผลมาตรการชิม ช้อป ใช้ จ่ายเงินเข้ากระเป๋าประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจ

อายุ 53 ปี ชื่อเล่น “บั๊ด”

เกิด 27 มี.ค. 2510 ลูกชายพล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท อดีต ผบ.สส. และรมช.คมนาคม กับ คุณหญิงลักขณา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐ อเมริกา

เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1 ต.ค. 2561 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ 3โฆษกหลักสู้โควิด ทวีศิลป์-ปิยะ-ลวรณ หมอ-ตำรวจ-การคลัง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง