บริษัทจดทะเบียนอู้ฟู่จ่ายปันผลปี’61 ทะลุ 5 แสนล้าน ปตท.-ปูนใหญ่ ติด 5 อันดับแรก

บริษัทจดทะเบียนอู้ฟู่

ตลท. โชว์ปันผลบริษัทจดทะเบียน ปี’61 กว่า 5 แสนล้าน ชี้ผลประกอบการปรับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ โดยเฉพาะในกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทจดทะเบียนอู้ฟู่ – นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 มีหลักทรัพย์จดทะเบียน (บจ.) จ่ายเงินปันผลรวม 534 บริษัท คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 519,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.78% จากปีก่อน โดยที่บจ. ในกลุ่มทรัพยากร มีสัดส่วนการจ่ายปันผลสูงถึง 28% และเมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งตลาดอยู่ที่ 3.31% โดย บจ. ของ SET และ mai มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 3.13% และ 2.66% ตามลำดับ ขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์-กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2561 อยู่ที่ 6.44% และ 7.72% ตามลำดับ (ไม่รวมเงินคืนทุน)

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

“เงินจ่ายปันผลกว่า 5 แสนล้านบาท ในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน ส่วนหนึ่งเกิดจากผลประกอบการปรับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ โดยเฉพาะในกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวม” นายแมนพงศ์กล่าว

สำหรับ บจ. ใน SET ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีมูลค่ารวมกัน 139,616 ล้านบาท หรือ 29% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดใน SET

ทั้งนี้ ในจำนวน บจ. mai ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 10 อันดับแรก นั้น บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) จ่ายเงินปันผลสูงสุด ขณะที่ บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (SWC) มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุด

บทความก่อนหน้านี้จี้ เอฟเอ สอบ ซาลาห์ พุ่งล้มเอาจุดโทษ ส่อโดนแบนวืด 2 บิ๊กแมตช์(คลิป)
บทความถัดไปนำเข้าอาหาร 6 แสนตันปีหน้า โสมแดงเพาะปลูกถดถอย-เสี่ยงอดอยากทั่วประเทศ