Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค. 2563

ชมสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

22 ก.พ. 2563 - 10:32 น.

ชมสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

โดย...เจริญ อาจประดิษฐ์

ชมสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล - “อินเดีย” ประเทศที่มีความหลากหลายแทบทุกๆ ด้านมากสุดในโลก ทั้งเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนา ทริปนี้มีโอกาสเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานที่สำคัญทั้ง 4 ตำบล คือสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา

เครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลงที่เมืองพาราณสี อินเดีย เดินทางต่อไปยังเมืองสารนาท ระยะทาง 30 ก.ม. นมัสการธัมเมกขสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา นมัสการมูลคันธกุฎี ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาเป็นพรรษาแรกหลังจากตรัสรู้ และชมสวนกวาง “อิสิปตนมฤคทายวัน”

เสร็จแล้วออกไปชมวิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี เมืองสำคัญของชาวฮินดู ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ชมพิธีบูชาไฟและเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคา ประเพณีโบราณกว่า 3,000 ปี

พระคันธกุฎี

วันต่อมาไปเมืองสาวัตถี ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 8-9 ชั่วโมง นมัสการยมกปาฏิหาริย์ สถานที่แสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุด รวม 19 พรรษา และได้มีโอกาสนมัสการ พระคันธกุฎี สถานที่แสดงธรรมมหาสาวก 80 รูป นมัสการต้น อานันทโพธิ์ มีอายุยืนกว่า 2,500 ปี ถึงปัจจุบัน

จากสาวัตถีมุ่งหน้าไปยังเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ระยะเวลาอีก 240 ก.ม. ผ่านชายแดนอินเดีย-เนปาล ทำเอกสารเข้าออกเมือง ก่อนเข้าสู่สวนลุมพินี สถานที่ประสูติ มีรูปเจ้าชายสิทธัตถะในท่าประทับยืน ย่างพระบาทได้ 7 ก้าว และชมสระโบกขรณี

สวนลุมพินีสถานที่ประสูติ

ขากลับเข้าอินเดียต่อไปยังเมืองกุสินารา ชมสาลวโนทยาน วิหารปรินิพพาน สถานที่ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน นมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพพาน พระพุทธรูปปาง อนุฏฐิตไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปบรรทมตะแคงเบื้องขวา

พระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่ชาวพุทธจะมาสักการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะ อันพิเศษ เหมือนคนนอนหลับ และเดินทางไปชมมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

พระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์

วันถัดมาเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนะ ชมพระสถูปปาวาลเจดีย์ และเสาหินอโศก มีรูปปั้นสิงโตอยู่บนหัวเสาที่ยังสมบูรณ์ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารว่าจะปรินิพพานภายใน 3 เดือน

ใกล้กับเมืองปัตนะเป็น “นาลันทา” เมืองที่เป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

เสาหินอโศก

มีโอกาสได้นมัสการหลวงพ่อดำ อายุ 1,400 ปี ที่รอดพ้นจากกองทัพต่างศาสนาเผาทิ้งได้อย่างปาฏิหาริย์ เข้าชมมหาวิทยาลัย นาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

ออกเดินทางต่อไปยังเขาคิชฌกูฏ หากท่านใดสูงอายุ หรือเดินขึ้นไม่ไหว ก็มีคนรับจ้างแบกเสลี่ยงให้นั่ง ได้กราบนมัสการพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า ว่ากันว่าบริเวณนี้ทำให้พระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

หลวงพ่อดำ

จากนั้นไปเที่ยวชมถ้ำมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร ต่อไปยังวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในโลกที่พระอริยสงฆ์สาวก 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นจุดกำเนิดวันมาฆบูชา

และสังเวชนียสถานตำบลสุดท้ายที่เมืองคยา สถานที่ตั้งพระมหาเจดีย์พุทธคยา นมัสการพระพุทธเมตตาประดิษฐานอยู่ภายใน และชมต้นพระศรีมหาโพธิ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่สำคัญของชาวพุทธ หากไม่มาพุทธคยาถือว่ายังมาไม่ถึง

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

ต้นพระศรีมหาโพธิ

ปัจจุบันพระมหาเจดีย์พุทธคยาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ในประวัติพุทธศาสนาอีกหลายแห่งอยู่ใกล้ เช่น สุชาดาสถูป หรือ บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธเจ้า ก่อนตรัสรู้

นางจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ ผู้ประสานงานการท่องเที่ยววัดไทยในอินเดีย เปิดเผยว่า ปัจจุบันในประเทศอินเดียมีวัดไทย วัดญี่ปุ่น วัดจีน วัดทิเบต วัดพม่า จัดสร้างสถานที่ เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางมาสักการะสังเวชนียสถาน โดยมีที่พักอย่างดีอำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรมระดับ 2-4 ดาวภายในวัด พร้อมอาหารของแต่ละประเทศให้บริการ

ต้นอานันทโพธิ์

สถานที่ถวายพระเพลิง

สาลวโนทยาน วิหารปรินิพพาน

อีกทั้งประเทศอินเดียยังอนุญาตให้กงสุล กระทรวงต่างประเทศต่างๆ ไปจัดตั้งสำนักงานในประเทศ คอยอำนวยความสะดวกดูแลนักท่องเที่ยว ประสานงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องเอกสารต่างๆ การเดินทางอีกด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ชมสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง