เวลา 07.00 น. วันที่ 12 ธ.ค.59 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่หมู่ที่ 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูกปอเทืองรวมกันแล้วหลายพันไร่ ขณะนี้กำลังออกดอกเหลืองอร่ามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่กล่าวว่าพื้นที่การปลูกปอเทืองมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ไร่คลอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านของตำบลห้วยใหญ่คือหมู่ที่ 5,8,และหมู่ที่ 10 ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกปอเทืองเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสด สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีอีกทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

 

โดยหลังจากชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทำการปลูกข้าวโพดแต่ระหว่างที่รอการปลูกข้าวโพดนั้นชาวบ้านได้ทำการไถดินจากนั้นได้นำเมล็ดปอเทืองมาหว่านโดยไม่ต้องรดน้ำหรือดูแลใด ๆ เพราะเป็นพืชที่ดูแลง่ายอาศัยความชื้นจากพื้นดิน ประมาณ 3 – 5 วันก็จะเริ่มงอก กระทั่งต้นปอเทืองเจริญเติบโตออกดอกกระทั่งดอกโรยก็จะเก็บเมล็ดไว้เพื่อทำการเพาะปลูกในปีต่อไป ส่วนต้นปอเทืองก็จะทำการไถกลบเป็นพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับคุณภาพดิน ซึ่งจะเป็นการประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ยได้เป็นอย่างมาก

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ กล่าวต่อว่า ปอเทืองนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วก็สามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนมาเที่ยวชมความสวยงาม อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเมล็ดปอเทือง รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งในปีต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่จะได้ส่งเสริมและขยายพื้นที่การเพาะปลูกให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลห้วยใหญ่และจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน