Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 10 ก.ค. 2563

ผุดคู่มือ‘ทีแคส62’เผยเวลารับสมัคร-ประกาศผล มั่นใจไร้ปัญหาซ้ำรอยเหมือนปี’61

24 ก.ย. 2561 - 19:00 น.

ทปอ.เผยเวลารับสมัคร-ประกาศผล ทีเเคสปี’62 ทั้ง 5 รอบ ยันเด็กสละสิทธิ์ได้รอบเดียว พร้อมทำคู่มือ ‘ทีเเคส62’ สร้างความเข้าใจให้ ครู-นักเรียน โหลดพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวคู่มือ ทีแคส 62 พร้อม kick-off ระบบการคัดเลือกบุคคลในสถานบันอุดมศึกษา ว่า การคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบทีแคส ปีการศึกษา2562 กำลังจะเข้าสู่รอบที่ 1 คือรอบแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตฟอลิโอ ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือน

ทปอ.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกทีแคส 62 ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับนักเรียนภายในโรงเรียนคือครูแนะแนว ทปอ.จึงเปิดตัวคู่มือทีแคส 62 พร้อมกับการชี้แจงระบบการคัดเลือกอย่างละเอียดแก่ครูแนะแนวที่สนใจ โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรก

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกทีแคส 62 แก่ ครูแนะแนว จะมีส่วนสำคัญในการนำข้อมูลดังกล่าว ไปถ่ายทอดสู่นักเรียน ทปอ.เห็นว่าครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีบทบาทใกล้ชิดกับนักเรียน มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการสมัคร อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทีแคส 62 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

สำหรับรายละเอียดของคู่มือทีแคส62 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีความสำคัญกับผู้สมัคร ได้แก่ นิยามคำศัพท์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับทีแคส, กำหนดการ, การอธิบายความหมายของทีแคสทั้ง 5 รอบ และการบริหารจัดการสิทธิ์ โดยทอป.ได้จัดทำคู่มือสำหรับ คือ นักเรียน ครูแนะแนว และโรงเรียน โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ในวันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป นอกจากนี้ แล้วเล็งขยายผลทำคู่มือสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเพิ่มขึ้นอีก 1 เล่มอีกด้วย

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานทีแคส 2562 ทอป.เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในปีที่แล้ว เชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาซ้ำรอย ทีแคส 2561 อย่างแน่นอน ทีแคส 2561 และทีแคส 2562 เหมือนกัน คือระบบนี้สามารถแก้ปัญหาใต้พรมของการศึกษาไทยอย่างจริงจัง คือลดความเลื่อมล้ำ แก้ปัญหาการกั๊กที่ แก้ไขปัญหานักเรียน ม.6 อยู่ไม่ติดห้องเรียน เพราะวิ่งรอบสอบตามมหาวิทยาลัย ทำให้เสียค่าใช้จ่าย และยังคงรอบการสมัครไว้ 5 รอบเหมือนเดิม

“สิ่งที่ต่างกันระหว่างทีแคส 2561 และทีแคส 2562 คือการสละสิทธิ ที่ผ่านมาหลังจากการยืนยันสิทธิ นักเรียนสามารถเข้าไปสละสิทธิและกลับเข้าสมัครใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ทีแคส 2562 นักเรียนจะสละสิทธิหลังจากยืนยันสิทธิแล้ว ได้เพียงครั้งเดียว” นายสุชัชวีร์ กล่าว

อธิการบดี สจล. กล่าวต่อว่า แม้ยังคงรอบการสมัคร 5 รอบ แต่ระยะเวลาสมัครสอบเร็วขึ้น จาก 10 เดือน เหลือเพียง 6 เดือน โดยรอบที่ 1 ดูจากแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตฟอลิโอ เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค.61 ประกาศผลวันที่ 28 ม.ค.62 ยืนยันสิทธิ 30-31 ม.ค.62 สละสิทธิภายในวันที่ 2-3 ก.พ.62

ซึ่งการสมัครรอบนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อป้องกันการจ้างทำแฟ้มสะสมผลงาน ทปอ.จึงจำกัดจำนวนหน้าเหลือเพียง 10 หน้ากระดาษ ส่วนรายละเอียดอื่นให้นักเรียนนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ และภายในเดือนพฤศจิกายน ทปอ.จัดงานแนะนไนักเรียนเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน ว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้นักเรียนเตรียมความพร้อมได้ทันที

นายสุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า เปิดรับสมัคร 4 ก.พ.-23 มี.ค.62 ประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.62 ยืนยันสิทธิ 24-25 เม.ย. สละสิทธิ 26-27 เม.ย.62 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับสมัคร 17-29 เม.ย.62 ประกาศผล 9 พ.ค.62 สอบสัมภาษณ์ 10-14 พ.ค.62 สละสิทธิ 17-18 พ.ค.62

รอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือนักเรียนสามารถเลือกได้ 6 อันดับ แบบเรียงลำดับและติดได้เพียง 1 อันดับ อีกทั้ง ทปอ.ลดค่าสมัครเหลือสาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริการจัดการสิทธิ 50 บาท รวมแล้ว 650 บาท จากเดิมค่าสมัครอยู่ที่สอบ 900 บาท

ประธานทปอ. กล่าวว่า รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ รับสมัคร 9-19 พ.ค.62 ประกาศผล 29 พ.ค.62 สอบสัมภาษณ์ 31 พ.ค.-4 มิ.ย.62 สละสิทธิ 7-8 มิ.ย.62 โดยรอบที่ 4 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ แบบเรียงลำดับ และติดได้ 1 อันดับ และรอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ รับสมัคร 30 พ.ค.-10 มิ.ย.62 ประกาศผล 17 มิ.ย.62 ยืนยันสิทธิ 17-18 มิ.ย.62 เลือกยืนยันได้ 1 ที่

“ส่วนการเตรียมความพร้อมระบบไอที มีนพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีแคส 62 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอทีเข้ามาดูแลระบบการคัดเลือก ซึ่งจะแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมด้านไอทีอีกครั้งนี้ และขอย้ำว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในโลกที่ทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมด ทปอ. พร้อมที่จะรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และพยายาม เรียนรู้ ปรับตัวทันยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงอยากจะวิวอนให้ประชาชนเข้าใจด้วย” นายสุชัชวีร์ กล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ผุดคู่มือ‘ทีแคส62’เผยเวลารับสมัคร-ประกาศผล มั่นใจไร้ปัญหาซ้ำรอยเหมือนปี’61
ข่าวที่เกี่ยวข้อง