กรมป่าไม้ ออกประกาศ! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านแล้ว

กรมป่าไม้ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ยก เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ติดต่อราชการ พร้อมจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 49 คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านการป่าไม้ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามคำสั่งคสช. เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้มีมติยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

นายพงศ์บุณย์ กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยออกออกประกาศ เรื่อง “การยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน” ในการติดต่อราชการ ในการขออนุญาต อนุมัติ ใบอนุญาต หรือใบยื่นขอจดทะเบียน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น

“หากกรณีจำเป็นที่ต้องใช้สำเนาจะมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ เป็นผู้ถ่ายสำเนาเองและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นสำหรับกรณีของการมอบอำนาจ ผู้มอบยังต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง มาเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน” รองปลัด ทส.

นายพงศ์บุณย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จำนวน 49 คู่มือ ในเรื่องการขออนุญาตด้านการป่าไม้ ในรูปแบบดิจิตอล เพื่อลดการใช้กระดาษ และเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

1.กระบวนการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 2.กระบวนการปลูกป่าเอกชน 3.กระบวนการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 4.กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 5.กระบวนการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ และ 6.กระบวนการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ ป่าไม้ของเอกชน

นายพงศ์บุณย์ กล่าวว่า ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของคู่มือดังกล่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์ กรมป่าไม้ www.forest.go.th ซึ่งต่อไปหน่วยงานราชการจะมีระบบเชื่อมโยงที่สามารถช่วยยืนยันตัวตน และสามารถยกเลิกการใช้สำเนาดังกล่าว อีกทั้ง ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการงานของภาครัฐ ที่ช่วยตอกย้ำและผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

_____________________________________________

บทความก่อนหน้านี้นั่นไงโดนเลย! บุกบ้านหนุ่มสายเขียว จับกัญชา ปลูกไว้หลังบ้าน แห้งก้านใบ
บทความถัดไปมติเอกฉันท์! กกต.เผยชัด สั่งห้าม พรรคอนาคตใหม่ ขายของออนไลน์ระดมทุน!