กรมป่าไม้ เผยพบจุดความร้อนไฟป่าภาคเหนือ 446 จุด วอนชาวบ้านอย่าเผา 

กรมป่าไม้ วอนอย่าเผาป่า ป้องปัญหาไฟป่า
กรมป่าไม้ วอนอย่าเผาป่า ป้องปัญหาไฟป่า

กรมป่าไม้เผยพบจุดความร้อน ไฟป่าภาคเหนือ 446 จุด วอนชาวบ้านอย่าเผา 

ไฟป่าภาคเหนือ – เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือในปัจจุบัน ว่า ระหว่างปี 2559-2561 พบพื้นที่ที่เคยได้รับความเสียหายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นอีก

เมื่อพิจารณาจากจุดความร้อน (Hotspot) พบสถานการณ์ไฟป่าบรรเทาลงชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 62 โดยข้อมูลจากดาวเทียมในปี 2561 พบจุดความร้อน 16,683 จุด และล่าสุดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 16 พ.ย. ที่ผ่านมา พบจุดความร้อน 446 จุด ซึ่งมีความถี่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 แม้จำนวนลดลง

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามกรมป่าไม้ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขควบคุมไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมกำหนดเป็น 4 แนวทางสำคัญ ดังนี้ 1.ก่อนเกิดไฟป่า ช่วงปลายเดือนพ.ย.–ธ.ค. เป็นต้นไป ก่อนถึงเดือนม.ค.–ก.พ. ต้องควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดการเชื้อเพลิงบริเวณที่อาจจะเกิดไฟได้ตามวิธีชิงเผา

2.เมื่อเข้าสู่ช่วงไฟป่า จะต้องกำหนดพื้นที่ห้ามไม่ให้มีการเผาในแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากความถี่การเกิดไฟป่าเพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่า โดยประกาศการหยุดไม่ให้เผา เมื่อเผาจะผิดกฎหมายและข้อบัญญัติ ขอย้ำช่วงนี้จะห้ามเผาเด็ดขาดจนถึงฤดูไฟป่า

ทั้งนี้มีการจัดตั้งชุดเหยี่ยวไฟ ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษ แตกต่างจากชุดดับไฟป่าทั่วไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝน มีทักษะการดับไฟป่า รวมถึงจะมีความสามารถในการดำรงชีพได้นานกว่าชุดดับไฟทั่วไป เพื่อเตรียมรับมือกับไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า 3.ช่วงหลังไฟป่า หลังจากหมดห้วงการดับไฟป่าแล้วจะเป็นช่วงรอยต่อ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะประกาศช่วงห้ามเผา ระหว่างนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาพบบทเรียนอันใหญ่หลวงจากการเผาพื้นที่พร้อมกัน

และ 4.การประเมินสถานการณ์ กรมป่าไม้จะจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนสำหรับปีต่อไป ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังปีนี้ คือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากที่ผ่านมาความถี่ไฟป่าค่อนข้างสูงและมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมากทั้งนี้ ตั้งเป้าให้ปี 2562 มีสถิติลดลงมากกว่าทุกปี โดยตัวชี้ไม่ควรเกินปีที่ผ่านมา

“ทั้งนี้ขอฝากให้ทุกคนช่วยตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้น เนื่องจากพบสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่ามาจากมนุษย์เกือบร้อยละ 100 ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยง พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่จุด เผาและให้ระมัดระวังไฟป่า โดยเฉพาะช่วงทำเกษตรกรรมที่ต้องการกำจัดวัชพืช การเผาตอซังข้าวโพด ตลอดจนการเก็บหาของป่า

ทั้งนี้หากพบเห็นไฟป่าสามารถโทรแจ้งสายด่วน 1362 ศูนย์พิทักษ์ป่า เพราะถ้าร่วมกันแจ้งเหตุกันรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าดับไฟป่าได้ทันที ควบคุมสถานการณ์เลวร้ายไฟฟ้าไว้ได้ ไม่เกิดรุกลาม เสียเงิน สิ้นเปลืองงบประมาณมาก” นายอรรถพล กล่าวทิ้งท้าย

บทความก่อนหน้านี้จับแล้วมือปืนกระหน่ำ ยิงหนุ่มดับ ขณะดื่มฉลองวันเกิด เพื่อนหน้าร้านโอเกะ (คลิป)
บทความถัดไปด่วน! ราคาน้ำมัน ลงอีกแล้ว ใครใกล้จะหมดถัง ให้อดใจรอพรุ่งนี้