ข่าวดี! สถ.เรียกรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานท้องถิ่น รอบ 7

14 ธ.ค. 2561 - 10:22 น.

รอบ 7 เรียกตัวแล้ว สถ.เปิดรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 24-25 ธ.ค.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

บรรจุข้าราชการ – เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และมีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ และมีการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน 6 ครั้งนั้น ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต

ประกอบกับบางตำแหน่งที่ อปท. ขอใช้บัญชีเป็นตำแหน่งที่บัญชีผู้สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตนั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว สถ. จึงมีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว (ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ) ครั้งที่ 7 ขึ้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเลือกอปท. ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งใน 4 กรณี

ประกอบด้วย 1.บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 2.บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ ในกลุ่มภาค/เขตอื่น (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี) 3.บรรจุในตำแหน่งประเภทเดียวกันในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ และ 4. บรรจุในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้

อธิบดี สถ. กล่าวว่า การเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ สถ.กำหนดเรียกรายงานตัวในวันที่ 24 – 25 ธ.ค. ที่หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยรายละเอียดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย

หากไม่มารายงาน จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ (จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)


สำหรับ ผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตอื่น และไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอื่น จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม

ส่วนผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ ให้นำคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็นสาขาวิชาหรือทางที่ตรงกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง (ตำแหน่งเกื้อกูล)มาแสดงในวันรายงานตัวด้วย และหากไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ ก็จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิมด้วย

นอกจากนั้น ผู้ที่ได้รับการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้ (ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) ขอให้นำหลักฐานการศึกษาที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือหลักฐานที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง มาแสดงในวันรายงานตัวด้วย

ที่สำคัญ ในวันรายงานตัว ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ข่าวดี! สถ.เรียกรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานท้องถิ่น รอบ 7
ข่าวที่เกี่ยวข้อง