กรมการปกครองมอบของขวัญปีใหม่ คัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ

11 ม.ค. 2562 - 15:15 น.

กรมการปกครองมอบของขวัญปีใหม่ คัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเอกสารที่ประชาชนใช้นำไปขอรับบริการนิติกรณ์ประเภทคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกับกรมการกงสุลมากที่สุด เพื่อใช้ติดต่อทำธุรกรรมในต่างประเทศ หรือวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ

อาทิ การศึกษาต่อในต่างประเทศ การไปทำงานในต่างประเทศ การสมรส/หย่าในต่างประเทศ เป็นต้น โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทย จัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา สำหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กรมการกงสุล สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ประชาชนนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักงานสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน และกระบวนการรับรองเอกสาร (ไม่ต้องรับรองการแปล) และเอกสารที่ผ่านการรับรองมีมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ


ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวอีกว่า กรมการปกครองเปิดให้บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษผ่านระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ จำนวน 12 ประเภทเอกสาร ได้แก่ รายการทะเบียนคนเกิด รายการทะเบียนคนตาย รายการทะเบียนบ้าน รายการรับรองการเกิด รายการข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

รายการทะเบียนสมรส รายการทะเบียนหย่า รายการทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว รายการทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว รายการทะเบียนการตั้งชื่อสกุล รายการทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และรายการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.เป็นต้นมา

เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ตามบทบาทภารกิจในการ “บำบัดทุกข์”และ“บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือบัตรสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว ติดต่อขอรับบริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เมืองพัทยา และสำนักงานเทศบาลที่มีบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมการปกครองมอบของขวัญปีใหม่ คัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง