สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ชาวใต้ประสบอุทกภัยจากพายุ ‘ปาบึก’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ชาวใต้ประสบอุทกภัยจากพายุ ‘ปาบึก’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาบึก” ที่พัดผ่านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.ปัตตานี

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 11 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดวาตภัยและอุทกภัยกับการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอยี่งอ อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร และอ.เมืองนราธิวาส ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เฉลิมชัย
สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,400 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง อ.ไม้แก่น อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.หนองจิก อ.เมืองปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ได้รับทราบ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในการนี้ทรงให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจ ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับจังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ตั้งแต่วันที่ 4-6 ม.ค. 2562 รวม 5 อำเภอ 15 ตำบล 1 เขตเทศบาล คือ พื้นที่ อ.โคกเคียน อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร บ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งสิ้น 1,513 ครัวเรือน ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบใน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ยะหริ่ง อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.หนองจิก อ.เมืองปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อ.ไม้แก่น

ในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย โดยน้อมนำพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากำหนดแผนในการดำเนินการตลอดจนแผนในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปปฏิบัติต่อไป

บทความก่อนหน้านี้รือเสาะระอุ! ควบจยย.ประกบ ฆ่าโต๊ะอิหม่าม รัว 4 นัดซ้อน กระเด็นตกข้างทาง
บทความถัดไปหนุ่มใหญ่คนขยันดวงดับ! บิดจยย.แซงซ้ายพุ่งเสยท้ายสิบล้อจอดข้างทางคาที่(คลิป)