ไม่ต้องร้องเพลงชาติ! ดีเอสไอ 4.0 ผุดโปรแกรมวิเคราะห์ชาวต่างด้าว พร้อมใช้งาน

ดีเอสไอจับมือ 4 หน่วยงาน พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความผิด นิติบุคคลใดเป็น ต่างด้าว

ต่างด้าว – เมื่อวันที่ 25 ม.ค. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยว่า ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแนวทางการพัฒนาการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิดแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเป็นระบบ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมการปกครอง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมการประชุม

พ.ต.อ.ไพสิฐ เผยว่า สืบเนื่องจากดีเอสไอ มีอำนาจหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สอบสวนการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคคล ใช้พยานหลักฐานจากข้อมูลในความรับผิดชอบ 4 หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมการปกครอง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จนสามารถกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์การกระทำผิดที่แน่ชัด และเห็นว่าสามารถพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลได้ ลดระยะเวลาในการดำเนินคดี จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิดแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม มีกองคดีความมั่นคงรับผิดชอบ

ปัจจุบันได้พัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว เป็นโปรแกรม Criminal Accounting Investigation (DSI – CAI) โดยโปรแกรมดังกล่าว สามารถวิเคราะห์พยานหลักฐาน และบ่งชี้ได้ว่านิติบุคคลใดเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ในช่วงเวลาใด มีรายได้เท่าใด และบุคคลใดอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกดำเนินคดีบ้าง

 

บทความก่อนหน้านี้แอริน ยกเวทไป ร้องไห้ไป เผยคลิป ซูซี่ – คริส คู่หมั้นครั้งมีชีวิต สุดคิดถึง
บทความถัดไปยกน้ำหนัก ทำใจ จอมพลังเข้าข่ายโด๊ปวืด โตเกียว 2020 เร่งปั้นคนใหม่แทน