คพ.ปลื้ม รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน จากปปช.

9 มี.ค. 2562 - 13:53 น.

คพ.ปลื้ม รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน จากปปช.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 9 มี.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 8 จากการประเมินองค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ โดย คพ.ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส และเป็นการได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อนนับจากปีที่แล้ว

ซึ่งเป็นความสำเร็จในข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการปฏิบัติจริงในการประเมิน 4 หมวด ได้แก่ องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบ องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรมต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน


นายประลอง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ในการปฏิบัติงานของ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ทส. ในเรื่องความโปร่งใส และต้องไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยเด็ดขาด คพ.เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในทส. ที่มีความยากและมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร ที่ผ่านมาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คพ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสอย่างเต็มที่

ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การตรวจและการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เราต้องมีความพร้อมรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และมีความโปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ซึ่ง คพ.จะต้องทำให้ดียิ่งๆขึ้นไป

นายประลอง กล่าวว่า รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศ สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆให้เป็นแบบอย่างที่ดี

ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับโล่รางวัลองค์การโปร่งใส เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Awards) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน












ภาพที่



อัลบั้มภาพ คพ.ปลื้ม รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน จากปปช.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง