Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 4 ส.ค. 2563

ทส. จัดใหญ่ 6 โครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงบรมราชาภิเษก

3 พ.ค. 2562 - 17:52 น.

ทส. จัดใหญ่โครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงบรมราชาภิเษก 6 โครงการสำคัญ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงการฝายเพื่อชีวิตเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรววงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามมติครม. 30 เม.ย. 62 ได้เห็นชอบการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนที่ดินเขตวังทองหลาง ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยกระทรวงทรัพยากรฯ จะเป็นหน่วยงานในการตกแต่งภายในและดูแลพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า

"กระทรวงทรัพยากรฯ ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ. 2562 อีกจำนวน 6 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงการฝายเพื่อชีวิต เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น" นายโสภณ กล่าว

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ในการริเริ่มดำเนินการโครงการและกิจกรรม เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดทำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติจำนวน 155 แห่ง ระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 300 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง

นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้จัดทำโครงการฝายเพื่อชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกว่า 10 แห่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีกด้วย

สำหรับงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค นายสุวัจน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรน้ำต้นทุนให้กับชุมชน เพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิต การเกษตร และการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ โดยได้ดำเนินกการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 11 โครงการ

นอกจากนี้ ได้ริเริ่มโครงการบึงสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดำเนินการอนุรักษ์คูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการปลูกต้นไม้รอบบริเวณแหล่งน้ำ ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ในพื้นที่ 11 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดตาก เพชบูรณ์ อุตรดิตถ์ สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และสงขลา

ด้านน.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวเสริมตอนท้ายว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นถุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษา สำหรับสถานศึกษาในถิ่นถุรกันดารไม่น้อยกว่า 67 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 100 คน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

"เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 18 พ.ค. 62 ที่สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร และขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วทั้งประเทศกว่า 10 ล้านต้น ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลงและต้นไม้ที่ได้รับการปลูกในโครงการดังกล่าวเจริญเติบโตก็จะให้ร่มเงา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเฉกเช่นพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่แผ่ไพศาลให้อาณาประชาราษฎร์ได้พึ่งพิงตลอดมา” โฆษกกระทรวง กล่าวในที่สุด

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ทส. จัดใหญ่ 6 โครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงบรมราชาภิเษก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง