อ.อ.ป.เจ้าภาพจัดประชุมป่าไม้ “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

อ.อ.ป.เจ้าภาพจัดประชุมป่าไม้ “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”
อ.อ.ป.เจ้าภาพจัดประชุมป่าไม้ “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

อ.อ.ป.เจ้าภาพจัดประชุมป่าไม้ “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” หวังเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานด้านป่าไม้สู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าว “การจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562” ภายใต้แนวคิด “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง หวังเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานด้านป่าไม้สู่ความยั่งยืน

นางพรเพ็ญ กล่าวว่า การประชุมการป่าไม้เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านป่าไม้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกเครือข่ายความร่วมมือได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ

ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย ผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้เพื่อร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านป่าไม้ของประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางพรเพ็ญ กล่าวอีกว่า ในการจัดการประชุมที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก โดยในปี 2562 อ.อ.ป. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมฯ ภายใต้แนวคิด “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” ซึ่งมีกำหนดจัดงานฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับรูปแบบในการจัดประชุมการป่าไม้ในปีนี้ มีดังนี้ 1.การประกวดและนำเสนอผลงานวิจัย ทางด้านป่าไม้  2.การบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 3.การเสวนาในหัวข้อ  “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” , “การขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าให้ก้าวหน้าได้อย่างไร” และ4. การนำเสนอจาก Student Forum ในหัวข้อ “นิสิต คิดอย่างไร?”

“ทั้งนี้คาดว่าการจัดประชุมการป่าไม้ฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ และสามารถสร้างนักวิจัยนักวิชาการรุ่นใหม่ทางด้านป่าไม้ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน”

 

บทความก่อนหน้านี้สุดเจ็บ! ต่าย เปิดใจ นักร้องหลอกสารพัด-เมียรู้เห็น แฉข้อมูลสุดพีค จอห์น โผล่รับผิด
บทความถัดไป โรช หวัง ฟลอยด์ ให้ ปาเกียว แก้มือ หลังเสร็จศึก เธอร์แมน