Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 2 ต.ค. 2563

เลขา‘ป.ป.ส.’ ลุยตรวจโครงการผลิตกัญชาทางการแพทย์ รพ.พระอาจารย์ฝั้น-มทร.อีสาน

17 ธ.ค. 2562 - 23:27 น.

เลขา‘ป.ป.ส.’ ลุยตรวจโครงการผลิตกัญชาทางการแพทย์ รพ.พระอาจารย์ฝั้น-มทร.อีสาน

วันที่ 17 ธ.ค. ที่ร.พ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อม นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผอ.กองกฎหมาย ป.ป.ส. ร่วมรับฟังบรรยายสรุป “กระบวนการผลิตยากัญชา การนำมาใช้ในทางการแพทย์ และ การกระจายไปยัง ร.พ.นำร่อง 25 แห่ง”

พร้อมศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วย รวมถึงการแปรรูปต้นกัญชาสู่ยารักษาโรค โดยมี พ.ญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.ร.พ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พ.ญ.กัญญาภัค เปิดเผยว่า ร.พ.พระอาจาร์ฝั้น อาจาโร เป็นร.พ.ชุมชนขนาด 90 เตียง ดูแลประชากรทั้งสิ้นกว่า 80,000 คน มีรพ.สต. 14 แห่ง เปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและงานผลิตยาสมุนไพรเมื่อปี 2530 มีบุคลากรประมาณ 300 คน โดยร.พ.ได้รับมอบภารกิจเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และผลิตตำรับยาสมุนไพรจากกัญชา

ส่วนผู้ป่วยเชื่อว่ารักษาโรคมะเร็งได้นั้นเป็นเพียงแค่การรักษาอาการข้างเคียงของโรคดังกล่าว เช่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เพราะยากัญชามีส่วนผสมที่ช่วยให้ผู้ป่วยเจริญอาหาร หรือทำให้นอนหลับง่ายขึ้น แต่ยังไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ โดยผู้ป่วยจะมีการประเมินผลจากการติดตามทุก 4 เดือน เพื่อนำไปใช้ในงานศึกษาวิจัย สำหรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะใช้ยาเกินขนาดนั้น ซึ่งปริมาณยาแต่ละชนิดจะให้ตามกำหนดไม่สามารถใช้เกินขนาดได้ และจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ เมื่อผู้ป่วยเดินทางมาพบแพทย์ตามนัดหมาย

ส่วนนายนิยม กล่าวว่า วันนี้เป็นการเยี่ยมร.พ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นหนึ่งในสถานที่ขออนุญาตนำกัญชาจากของกลาง หรือกัญชาสดที่ปลูกมาแปรรูปเป็นยารักษาโรค ซึ่งวิธีการรักษาผู้ป่วยจากยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมมี 3 กลุ่ม คือ 1.กระทรวงสาธารณสุข องค์กรเภสัชกร ผลิตเพื่อบำบัดรักษา 4 โรคเฉพาะ 2.ร.พ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลิตยาแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ และ 3.น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา อยู่ระหว่างศึกษาวิจัย

ในส่วนร.พ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มีผู้ป่วยเข้ามารักษา 300-400 ราย และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังเข้ารับการรักษาอาการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ 16 ตำรับยาบำบัดรักษาโรค แต่ก็ต้องมีพัฒนาสร้างมาตรฐานกลางในค่า THC หรือ CBD ต่อไป

สำหรับการตรวจเยี่ยมอาคารผลิตยาสมุนไพรนั้น พบว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามขั้นตอน(อย.) ทั้งสถานที่มีความสะอาด การป้องกันเชื้อโรค การบรรจุภัณฑ์ การผสมยาสมุนไพรตามมาตรฐาน อีกทั้งการขนส่งกัญชาจากแหล่งปลูกมายังร.พ.ยังมีการกำหนดการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปตามมาตรฐาน

แต่ก็ยังมีขั้นตอนที่น่าเป็นกังวลในช่วงการขนส่งวัตถุดิบก่อนนำมาแปรรูปเป็นยารักษาโรค รวมถึง ยังมีแหล่งผลิตสารสกัดจากกัญชาที่ไม่ได้มาตรฐาน หากนำไปใช้อาจเกิดอันตราย เพราะมีสิ่งปนเปื้อนจึงให้ประชาชนศึกษาข้อมูลก่อนนำไปใช้

นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจถูกตรวจปัสสาวะจากฝ่ายปกครองและพบค่า THC หรือ CBD นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและสามารถใช้ยากัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมกันนี้คณะเข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ดูกระบวนการขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ การนำกัญชาสดมาส่ง ชั่งน้ำหนักตามมาตรฐาน ก่อนนำไปอบแห้ง จากนั้นเข้าเครื่องบดให้ละเอียด นำไปผสมกับยาสมุนไพรตามตำรับยาแต่ละชนิด ต่อมา เตรียมนำเข้าบรรจุภัณฑ์ซอง โดยมีการทดสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย

ต่อมา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายนิยม พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปลูกกัญชา ของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา รวมทั้งเข้าชมโรงเรือนปลูกกัญชาสายพันธ์หางกระรอกและสายพันธ์หางเสือ ขนาด 500 ตารางเมตร สาธิตวิธีการส่องไตรโคมต้นกัญชา ตัดช่อดอก และ ปล่อยแมลงกำจัดศัตรูพืช โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ชี้แจง

นายนิยม กล่าวว่า หลังมีการผ่อนปรนให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์จากองค์ความรู้เดิมจะปลูกกัญชาตามวิถีชาวบ้าน โดยทางมหาวิทยาลัยมีสถานที่ที่ปลอดภัย สามารถทำวิจัยและพัฒนาการเติบโตแต่ละช่วงเวลาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน อาทิ ร.พ.หรือสถานศึกษาทำหน้าที่ศึกษาวิจัยก่อนเปิดกว้างเพื่อระดมความรู้ สร้างมาตรฐานและจดสิทธิบัตรเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ให้ได้ประโยชน์กับประเทศชาติ

ส่วนมาตรฐานการดูแลมีความปลอดภัยของมหาวิยาลัยนั้น ค่อนข้างรัดกุมมีการสแกนนิ้ว คัดกรองบุคคลเข้าออก แบ่งสัดส่วนการปลูก ฯลฯ โดยในอนาคตการใช้กัญชาสำหรับทางการแพทย์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ใช้ภายในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนสถิติผู้ป่วยและสามารถจำกัดปริมาณกัญชาไปใช้กับผู้ป่วยได้ และ 2. ใช้ทางการแพทย์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งอาจติดเงื่อนไข UN ระหว่างประเทศผู้ผลิตและผู้ขายในการอนุญาตจำหน่าย ต้องหาทางแก้ไขต่อไป

ด้าน รศ.ดร.โฆษิต เปิดเผยว่า สำหรับมหาวิทยาลัยขออนุญาตปลูกต้นกัญชา 500 ต้น โดยการปลูกสามารถนำไปพัฒนางานด้านการวิจัย บริหารจัดการและเกิดนวัตกรรมใหม่ไม่มีสารตกค้างเหมาะแก่การทำยาสมุนไพร ซึ่งต้องดูแลทุกวันและทุกขั้นตอน รวมถึงควบคุมระบบอุณหภูมิและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

" หลังจากเพาะเมล็ดประมาณ 3 เดือนจะเริ่มเก็บใบ อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจในอนาคตนั้นทำไม่ยากเพราะสายพันธ์หางกระรอกและหางเสือเหมาะแก่การปลูกในท้องที่อยู่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยมองว่ากัญชาปลอดภัยจะเป็นสะพานเชื่อมไปยังยาสมุนไพรตัวอื่นๆ ที่มีคุณภาพ "

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เลขา‘ป.ป.ส.’ ลุยตรวจโครงการผลิตกัญชาทางการแพทย์ รพ.พระอาจารย์ฝั้น-มทร.อีสาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง