ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ธปท. อัตราการจ่ายเงินชดเชยสถาบันการเงิน กรณีให้ความช่วยเหลือSMEs

23 เม.ย. 2563 - 21:32 น.

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ธปท. อัตราการจ่ายเงินชดเชยสถาบันการเงิน
วันที่ 23 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 4/2563 เรื่อง อัตราการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายแก่สถาบันการเงินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สำหรับเหตุผลในการออกประกาศนี้ ตามที่ได้มีการตราพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะการขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจและการผิดนัดชำระหนี้ของภาคธุรกิจในวงกว้าง อันจะกระทบต่อฐานะทางการเงินและการทำหน้าที่ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงและลุกลาม ยากต่อการแก้ไขในภายหลัง


โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจเฉพาะคราวในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินนำไปใช้สำหรับให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบต่อไปในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่สถาบันการเงินที่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดอัตราในการคำนวณความเสียหายที่สถาบันการเงินพึงได้รับการชดเชยดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศนี้

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ธปท. อัตราการจ่ายเงินชดเชยสถาบันการเงิน กรณีให้ความช่วยเหลือSMEs
ข่าวที่เกี่ยวข้อง