เด็กประถมฯไทยสุดเก่งกวาด 34 เหรียญ แข่งขันคณิตศาสตร์โลกที่ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดส่งตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ทีมแบ่งเป็นทีมกรุงเทพฯ A ทีมกรุงเทพฯ B ทีมกรุงเทพฯ C และทีมอิสระที่ได้รับเชิญจากเจ้าภาพโดยตรง รวมทั้งสิ้น 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2017 (PMWC 2017) ระหว่างวันที่ 15-20 ก.ค. ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง กับผู้แทนจาก 36 ทีม 15 ประเทศ รวม 144 คนนั้น ผลปรากฎว่าทีมนักเรียนไทยสามารถคว้าได้ 19 รางวัล รวม 34 เหรียญ ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับประเภททีม คว้า 4 รางวัล 16 เหรียญ แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รางวัล 8 เหรียญ จาก 2 ทีม คือ ทีมกรุงเทพฯ B ได้แก่ ด.ช.ณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ร.ร.อนุบาลระยอง จ.ระยอง ด.ช.วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ และด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพฯ และทีมนครปฐม ได้แก่ ด.ช.กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ ด.ช.ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ ด.ญ.กนกกร เชาวน์วิวัฒน์ และ ด.ช.ปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ จาก ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล 14 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญเงิน 6 รางวัล 6 เหรียญ ได้แก่ ด.ช.ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพฯ
ด.ช.สรวิชญ์ เฮงสุวนิช ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพฯ ด.ช.พิสิษฐ์ สมใจ ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ และด.ญ.กนกกร เชาวน์วิวัฒน์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

เหรียญทองแดง 8 รางวัล 8 เหรียญ ได้แก่ ด.ช.ภูวรินทร์ นาคจันทึก ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.พิชญุตม์ จีระธวัชชัย ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ด.ช.ณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ ด.ช.ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล ร.ร.พญาไท กรุงเทพฯ ด.ช.ศรัณยู ทองจรัส ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ด.ช.ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข ร.ร.กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ และด.ช.กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

นางสุจิตรา กล่าวอีกว่า ประเภททีม รางวัลชมเชย 2 รางวัล 4 เหรียญ จาก ทีมกรุงเทพฯ A ได้แก่ ด.ช.ภูวรินทร์ นาคจันทึก ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช.ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพฯ และด.ช.สรวิชญ์ เฮงสุวนิช ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ และทีมกรุงเทพฯ C ได้แก่ ด.ช.ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล ร.ร.พญาไท กรุงเทพฯ ด.ช.พิสิษฐ์ สมใจ ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.ศรัณยู ทองจรัส ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ และด.ช.ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข ร.ร.กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ ส่วนประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 1 รางวัล 4 เหรียญ เป็นรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ ด.ช.ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ ด.ญ.กนกกร เชาวน์วิวัฒน์ และด.ช.ปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

 

บทความก่อนหน้านี้บีบีซี ตีข่าว “ขุนค้อน” ใกล้ได้ตัว “ชิชาริโต้”
บทความถัดไปชาวบ้านแปดริ้วยอมสลายตัว หลังตร.แจงเหตุผลไม่พาตัว “ไอ้แป๊ก” ไปทำแผนและขมาศพน้องพลอย