เกษตรกร เป็นหนี้ยับ กระเทียมตกค้าง 2 ล้านกิโล หลังรัฐบาลล็อกดาวน์

วันที่ 18 ก.ค. นายสิงหล สุขก๋า ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ได้นำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ไปยื่นหนังสือต่อ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย

เพื่อขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม หลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถจำหน่ายกระเทียมออกสู่ท้องตลาด จนทำให้มีกระเทียมตกค้างรอจำหน่ายถึง 2,670,000 กิโลกรัม หรือ 2,670 ตัน โดยทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือรับซื้อกระเทียมในราคา กก.ละ 35-40 บาท ซึ่งปัจจุบันกระเทียมได้แห้งเต็มที่ ไม่มีความชื้นและเนื้อของกระเทียมแน่นมีคุณภาพดีสูงสุด

ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมระบุว่า ปัญหาการไม่ได้จำหน่ายกระเทียมสาเหตุหลักมาจากช่วงโรคโควิด-19 ระบาดใหม่ ๆ ทางรัฐบาลได้มีการล็อกดาวน์พื้นที่และประกาศเคอร์ฟิว ทำให้พ่อค้าผู้รับซื้อกระเทียมจากต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมารับซื้อกระเทียมในพื้นที่อำเภอปายได้

ส่งผลทำให้มีกระเทียมตกค้างจำนวนมาก และเกษตรกรต้องเดือดร้อนไม่มีเงินใช้สอย ต้องเป็นหนี้ ธกส. และหนี้ค่าปุ๋ย ค่ายา กับร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ หากทางรัฐบาลไม่รีบช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรคงต้องลำบากและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน