ตร.สุราษฎร์ เปิดโครงการ 1ตร.-1ร.ร. พร้อมลุยแก้ปัญหายาเสพติด

25 ส.ค. 2563 - 16:06 น.

ตร.สุราษฎร์ เปิดโครงการ 1ตร.-1ร.ร. พร้อมลุยแก้ปัญหายาเสพติด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ”โครงการตำรวจประสานโรงเรียน”( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ) โดยมีนักเรียนคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม

พล.ต.ต.ฐากูร กล่าวว่า การจัดทำโครงการตำรวจประสานโรงเรียน”( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ) เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจในกับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมทั้งวิธีการปฎิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับสังคมรู้รับผิดชอบ

โดยการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในการเอาใจใส่ดูแลเด็กๆ ทุกวันนี้มีวิวัฒนาการไปไกลโดยเฉพาะสื่อโซเซียล มีเดีย และที่อันตรายที่สุดคือ “ภัยจากยาเสพติด”

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

รัฐบาลได้จัดให้เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องแก้ไขสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินโครงการโดยเน้นการประสานงานระหว่างตำรวจกับครู 3 ฝ่ายได้แก่ ครูฝ่ายตรวจพิสูจน์ ดรูฝ่ายป้องกัน และครูฝ่ายปกครอง เพื่อบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

ขณะนี้ผลการจับกุมยาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ในทางกลับกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ไม่ได้ลดลงดังนั้นจึงมีการจัดทำโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเด็นสำคัญของโครงการคือ การคัดกรองเด็กนักเรียนในโรงเรียน ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดี,กลุ่มเสี่ยง,กลุ่มเสพ และ กลุ่มเสพขาย


สำหรับข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานีตำรวจ 28 แห่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงกรเดิม จำนวน 67 โรงเรียน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 โรงเรียน ครู 3 ฝ่าย จำนวน 210 คน ตำรวจประสานโรงเรียนจำนวน 70 นาย มีนักเรียนทั้งหมด 51,780 คน เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมจำนวน 50,861 คน ผลการจำแนกนักเรียนทั้งหมดมี ดังนี้ กลุ่มดี 49,427 คน กลุ่มเสี่ยง 482 คน กลุ่มเสพ 24 คน ส่วนกลุ่มเสพขาย(ไม่มี)

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่ชาติได้กำหนดให้ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิการตามโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และภัยคุกคามอื่นที่มีต่อสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อทราบปัญหาข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติ เพื่อสรุปผลตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานและเพื่อได้แนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ตร.สุราษฎร์ เปิดโครงการ 1ตร.-1ร.ร. พร้อมลุยแก้ปัญหายาเสพติด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง