Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 16 ม.ค. 2564

ร.10โปรดเกล้าฯมอบสิ่งของพระราชทานให้ปลัดกต.-ผวจ.77จว.มอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ

2 ต.ค. 2560 - 16:17 น.

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระชานุญาตให้จัดตั้ง "จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจและความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย โดยเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.60 นั้น

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ห้อง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและในต่างประเทศ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค. 2560 เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาฯ เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจทุกคนนำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดี ให้แก่สังคมส่วนรวม เพื่อนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ

โดยจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจโดยแบ่งงานเป็น 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์, งานประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน, งานบริการประชาชน, งานแพทย์, งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร

สำหรับยอดรวมผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกประเภท นับตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,006,825 คน แบ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 93 แห่ง จำนวนรวม 8,603 คน, ผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ สำนักงานเขต 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 311,894 คน, ผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ สนามเสือป่า จำนวน 52,085 คน, ผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอ 874 แห่ง ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3,634,423 คน

โดยประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน และรับการปฐมนิเทศน์ ณ หน่วยที่ลงทะเบียนในวันที่ 7-12 ต.ค. และจะปฎิบัติหน้าที่ ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจตามที่ตนเองได้เลือกงานไว้ และปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค.60 ในพื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวภายหลังที่รับมอบสิ่งของพระราชทานว่า ปัตตานีถือเป็นจังหวัดที่มีประชาชนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มากที่สุดถ้าเทียบจำนวนประชากรในจังหวัด เพราะมีผู้มาสมัครเป็นจิตอาสาเป็นจำนวนถึง 71,598 คน จากจำนวนประชากร 699,000 คน เพราะประชาชนทุกคนในจังหวัดที่มีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 และอยากเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยประเภทงานจิตอาสาที่มีผู้สมัครมากที่สุดคืองานบริการประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดปัตตานีก็ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจมาโดยตลอด และการทำกิจกรรมจิตอาสานั้นจะไม่ได้ทำแค่เพียงเดือน ต.ค.เท่านั้น แต่ทางจังหวัดจะทำกิจกรมจิตอาสาไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยรู้รักสามัคคี ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จ.นครราชสีมา มีผู้สมัครร่วมเป็นจิตอาสา 206,648 คน ถือเป็นจำนวนสูงสุดรองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้รับเสื้อและสิ่งของพระราชทานชุดแรกไปแล้ว จะดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนชุดแรกภายในวันพุธหน้า

สำหรับจิตอาสาชุดแรกจะปฏิบัติหน้าที่วันที่ 18-25 ต.ค. ชุดที่สองวันที่ 26 และชุดสุดท้าย 27-31 ต.ค. โดยจะแบ่งจิตอาสาทำหน้าที่เป็นช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความทั่วถึง มีหัวหน้าชุดปฏิบัติการคอยดูแล อาทิ ด้านการแพทย์มีแพทย์สาธารณสุขดูแล อัตราส่วน 1 ต่อ 200 จิตอาสาดอกไม้จันทน์ก็จะได้เป็นคนจัดเรียงให้กับประชาชน โดยครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรไทยจะได้ร่วมส่งเสด็จฯพระองค์เป็นโอกาสสุดท้าย เป็นการถวายความจงรักภักดี

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 ต.ค. เวลา 17.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ในการยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระเมรุมาศจำลอง ที่พระลานพระราชวังดุสิต

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ร.10โปรดเกล้าฯมอบสิ่งของพระราชทานให้ปลัดกต.-ผวจ.77จว.มอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง