รองนายกฯ หนุนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

17 ธ.ค. 2563 - 11:56 น.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หนุนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 17 ธ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2563 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พล.อ.ประวิตร กล่าวชื่นชมต่อการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และรับทราบ การจัดส่งผลการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อศูนย์มรดกโลกเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก และกล่าวสนับสนุนการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก เนื่องจากการเห็นว่าจะเป็นกลไกหนึ่ง ในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ด้านวัฒนธรรม โดยเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดัน การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง


นายวราวุธแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลักดัน การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก แหล่งที่ 6 ของราชอาณาจักรไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3 ของราชอาณาจักรไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับคณะทูตประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกที่มีถิ่นพำนักอยู่ในไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และสภาพพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกุยบุรี และที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ตามที่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาตินำเสนอ ซึ่งทส.จะได้ดำเนินการร่วมกับกต.ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการเพื่อผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกว่า นอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้แหล่งดังกล่าวเป็นที่รู้จักและสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ของประเทศที่ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับ และในสภาวะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาการดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รองนายกฯ หนุนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง