ไม่รองบราชการ ชาวบ้านลงขัน จัดซื้อแผ่นคอนกรีต เสาไฟฟ้า และสนับสนุนหาเครื่องจักรกล ลงมือ สร้างสะพานเอง หลังเดือดร้อนเรื่องการเดินทางมานาน

วันที่ 8 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (สจ.) เขต 1 อำเภอสวี จ.ชุมพร พร้อมด้วย นายนพดล ชอบตรง กำนันตำบลครน นายธีรยุทธ สมศรี กำนันตำบลวิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านกว่า 30 คน ร่วมกันก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองฉลอง บนถนนสายยุทธศาสตร์เชื่อมต่อระหว่างหมู่ 2 ตำบลวิสัยใต้ และหมู่ 12 ตำบลครน ภายหลังได้เรี่ยไรรวบรวมเงินกว่า 30,000 บาท แก้ไขปัญหาโดยไม่รอเงินงบประมาณจากหน่วยงานราชการ

นายวิชัย กล่าวว่า ถนนสายยุทธศาสตร์สายสำคัญนี้เชื่อมต่อ 4 ตำบล คือตำบลวิสัยใต้ ตำบลครน ตำบลทุ่งระยะ และตำบลนาสัก ระยะทางยาวกว่า 10 กิโลเมตร เขตพื้นที่อำเภอสวี ซึ่งเป็นถนนที่มีความสำคัญตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยกองกำลังทหารญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางสัญจร

ปัจจุบันถนนบางช่วงยังเป็นลูกรังและมีลำคลองตัดผ่านทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตร และผู้ปกครองที่จะเดินทางขับรถไปส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน ค่อนข้างยากลำบากเกิดความเดือดร้อนมานาน โดยเฉพาะจุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวคือ คลองฉลอง รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้และ หมู่ 12 ตำบลครน ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายเอเชีย 41 ประมาณ 200 เมตรเท่านั้น

เมื่อชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงร่วมกันจัดหา งบประมาณร่วมระดมทุนเงินส่วนตัว กว่า 30,000 บาท จัดซื้อแผ่นคอนกรีต เสาไฟฟ้า และสนับสนุนหาเครื่องจักรกล ลงมือสร้างสะพานข้ามคลองฉลองชั่วคราวมีความยาวประมาณ 12 เมตร กว้าง 3 เมตร พร้อมปรับสภาพพื้นผิวถนนให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาสะดวกสบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

แต่สำหรับรถบรรทุกหนักตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปห้ามผ่าน ส่วนในอนาคตสะพานดังกล่าวจะเร่งจัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สร้างเป็นโครงการสะพานปูนแบบถาวรมีความกว้าง แข็งแรง และใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับให้รถทุกชนิดเล่นผ่านได้ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน