วิศวะโยธาม.ดังร้อง”ศธ.”หลักสูตรไม่ผ่าน-อธิการรับหาทางแก้อยู่

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ประมาณ 60 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.เรื่อง ขอร้องเรียนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.พระนคร ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร

นายอนุศักดิ์ พรเกียรติศักดิ์ ตัวแทนศิษย์เก่า กล่าวว่า มทร.พระนครได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธามาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันเปิดสอนมาแล้ว 8 ปี ปัจจุบันบัญฑิตสำเร็จการศึกษามาแล้ว 3 รุ่น ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถขอสอบรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนก่อนได้รับการอนุมัติจากสภาวิศวกร แม้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ว่าจบการศึกษาแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรได้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีบัญฑิตคนใดขอสอบรับใบประกอบวิชาชีพสภาวิศวกรได้เลย ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามไปยังอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ถูกผัดผ่อนมาโดยตลอดโดยแจ้งเพียงว่ากำลังดำเนินการให้อยู่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงรวมตัวมาเรียกร้องขอให้ รมว.ศธ.ช่วยลงมาตรวจสอบและเยียวยาพวกตน

“เรื่องลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยอื่น โดยสุดท้ายมีการเยียวยาให้นักศึกษาด้วยการให้นักศึกษาโอนหน่วยกิตแล้สกลับมาเรียนเพิ่มเติมอีก 2-3 ปี ซึ่งพวกเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาและหลายคนก็ทำงานแล้ว พวกเราจึงอยากขอให้ รมว.ศธ.ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด เพราะได้รับผลกระทบจริงๆ การไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ ก็ไม่สามารถสมัครงานหรือสอบเข้ารับข้าราชการได้ ถือเป็นการเสียโอกาสอย่างมาก” นายอนุศักดิ์ กล่าว

วันเดียวกัน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้มหาวิทยาลัยทราบและไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่พยายามหาทางช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรจริง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากปีการศึกษา 2553 มาเป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร ทำให้นักศึกษาที่จบในหลักสูตรข้างต้น ไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร สำหรับมาตรการเยียวยานั้น มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว 3 รุ่น มาเรียนเพิ่มเติมหน่วยกิตในบางวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมถึงจะประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่เด็กกลุ่มนี้เข้าไปทำงาน เพื่อขอเวลาให้เด็กมาเรียนเพิ่มหน่วยกิตจนครบหลักสูตร ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

บทความก่อนหน้านี้ชาวกุยบุรีแห่สักการะตอไม้จันทน์หอมยืนต้นตายที่ใช้สร้างพระโกศจันทน์ ‘ในหลวงร.9’
บทความถัดไปเกินไปไหม! ผู้ปกครองร้องครูสาว ล็อกประตูขังเด็ก แถมตบตีกันกลางโรงเรียน