สผ.แจงบริษัทกำจัดสารสไตรีนโมเนอร์เมอร์จากเหตุโรงงานกิ่งแก้วระเบิด ถูกต้องตามกฎหมายย สามารถรับกำจัดตามที่กำหนดไว้ในรายงานอีไอเอได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กรณีมีการนำเสนอข่าวเรื่องการนำสารสไตรีนโมเนอร์เมอร์จากบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ไปกำจัดโดยบริษัทอัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งบริษัทยังไม่ผ่านการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ เท่ากับยังไม่ได้รับอนุญาต และยังไม่มีอำนาจในการขนย้ายต้องทำแผนในการดำเนินการเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล)ก่อน เพราะมีการประกาศเมื่อปี 2562 เกี่ยวกับการทำรายงานอีเอชไอเอ ดังนั้นการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวก่อนที่จะเผาสไตรีนจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ และผ่านรายงานอีเอชไอเอ แต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ทำถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย นั้น

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กล่าวว่า สผ.ขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวดังนี้ 1.โครงการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับมติเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานอีไอเอ โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมกับเอกชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2544 ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้า BYSC ได้รับการคัดเลือกและได้สิทธิในการบริหารและประกอบการศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานอีเอชไอเอ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 จึงไม่ต้องทำรายงาน อีเอชไอเอ

2.บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) ประกอบกิจการรับกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ตามที่ระบุในรายงานอีไอเอ ของเสียที่จะรับมากำจัดได้ด้วยการเผาส่วนใหญ่เป็นของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่น น้ำมันเบาแบบสะอาดและน้ำยาตัวทำละลายที่มีจุดติดไฟต่ำกว่า70 องศาเซลเซียส น้ำมันดีเซลสะอาดและน้ำมันหนัก (Heavy Oil) แบบผสม น้ำยาตัวทำละลายแบบผสมซึ่งสกปรก และอาจประกอบด้วยคลอโรไฮโดรคาร์บอนสลัดจ์ (Sludge) อินทรีย์แบบผสมซึ่งสูบด้วยเครื่องสูบได้

ประกอบด้วยอนุภาคของแข็งขนาดเล็กและน้ำยาตัวทำละลายซึ่งมีจุดติดไฟต่ำน้ำยาตัวทำละลายสารอินทรีย์แบบผสมในกระดาษแข็ง ภาชนะพลาสติกชนิดพีวีซี พีอี หรือ พีพีซึ่งอาจมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้วยสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ติดไฟและน้ำยาตัวทำละลายที่มีจุดติดไฟต่ำเป็นต้น ทั้งนี้ กำหนดประเภทของเสียที่ไม่รับกำจัด ได้แก่ ของที่ระเบิดได้ ของที่มีสารกัมมันตภาพรังสี มีแนวโน้มติดไฟได้เองหรือมีแนวโน้มเกิดปฏิกิริยารุนแรงในสภาวะปกติ PCB จากหม้อแปลงไฟฟ้า และไดออกซิน

3.บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการสารสไตรีนโมโนเมอร์จากเหตุเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้ จำกัด ที่บริษัทรับมาดำเนินการเป็นสารตั้งต้นที่มีส่วนประกอบของ ตัวทำละลาย Solvent ที่มีจุดติดไฟต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียสนี้ จัดเป็นประเภทของเสียที่โครงการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) สามารถรับกำจัดได้ตามที่กำหนดไว้ในรายงานอีไอเอได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน