ลำปาง ยังไม่แผ่ว ลัมปี สกิน ระบาดสะสม 2,445 ตัว ตาย 124 ตัว

9 ส.ค. 2564 - 17:55 น.

ปศุสัตว์จ.ลำปาง เผยโรคสัมปี สกิน ยังคงระบาดต่อเนื่อง ขณะนี้พบวัวติดเชื้อสะสม 2,445 ตัว ตาย 124 ตัว สั่งปิดตลาด งดการซื้อขาย ชะลอการเคลื่อนย้ายโคกระบือ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564 นายศร ธีปฎิมากร ปศุสัตว์จ.ลำปาง รายงานสถานการณ์การระบาดโรคลัมปี สกิน ในช่วงระหว่างวันที่ 2-8 ส.ค. 64 มีสัตว์ป่วยเพิ่มเป็นโคเนื้อ 245 ตาย 32 ตัว ตายสะสม 124 ตัว หายป่วยแล้วเป็นโคเนื้อ 176 ตัว รวมป่วยสะสม 2,445 ตัว เป็นโคเนื้อ 2,426 ตัว โคนม 19 ตัว ส่วนอำเภอที่มีสัตว์ป่วยมากที่สุดคืออ.ห้างฉัตร อ.เมืองลำปาง อ.เสริมงาม และอ.เมืองปาน

สำนักงานปศุสัตว์จ.ลำปาง ได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปิดตลาด งดการซื้อขายและชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือเข้าออกพื้นที่จ.สำปาง ยกเว้นกรณีเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


รวมทั้งประสานกับท้องถิ่นเพื่อพ่นยากำจัดแมลงในบริเวณพื้นที่ใหญ่ มีการชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์อย่างถูกต้อง ซึ่งโรคลัมปี สกิน เป็นโรคไม่ติดต่อสู่คน แต่เน้นย้ำให้ผู้บริโภคซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งขายที่น่าเชื่อถือ สะอาด และมีกระบวนการปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

หากเกษตรกรพบว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองป่วยหรือสงสัยป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำภอในพื้นที่ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินการตรวจรักษาและ รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ลำปาง ยังไม่แผ่ว ลัมปี สกิน ระบาดสะสม 2,445 ตัว ตาย 124 ตัว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง