สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้แผนป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 12 ต.ค.64 ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนักเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดร.สำรวย เผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานศึกษาจะต้องทำแผนรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ทุกสถานศึกษาได้ทำแผนรองรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่ว่าจะในส่วนของห้องเรียน สถานที่ การเดินทางของนักเรียน หรือการเป็นอยู่ของนักเรียนในสถานศึกษา

โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องทำแผนเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จะนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ ซึ่งหากได้รับการพิจารณาให้เปิดเรียนได้ ก็จะปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

ขณะนี้ได้เริ่มทยอยฉีดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ แล้ว ซึ่งคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ บุคลากรทางการแพทย์จะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

ขอฝากไปยังลูกๆ นักเรียนทุกคนว่า วัคซีนไฟเซอร์ที่ส่วนราชการจัดให้นั้นเป็นวัคซีนที่ดี ขอให้นักเรียนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อที่จะได้เปิดเรียนและสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การฉีดวัคซีน fizer ในวันนี้ถือเป็นการประเดิมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนเป็นวันแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเป้าหมาย 1,400 คน ตามรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่ประสงค์รับวัคซีน

ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่กระบวนการซักประวัติ สอบถามข้อมูลความเจ็บป่วยและข้อมูลการแพ้ โดยหลังจากนี้จะดำเนินการทยอยฉีดวัคซีนในโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดภายในเดือนนี้ ตามเป้าหมายที่ประสงค์ฉีดวัคซีน 78,271 คน จากจำนวนนักเรียนมัธยมปลายทั้งหมด 87,612 คน

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ล่าสุดประจำวันที่ 12 ต.ค.64 สามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจำนวน 492,939 คน คิดเป็นร้อยละ 61.55 และฉีดครบสองเข็มแล้ว 395,038 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 จากประชากรทั้งหมด

ขณะที่การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 12 ต.ค.64 พบผู้ติดเขื้อ 221 ราย สูงสุดที่อำเภอเมือง 83 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน ร่วมกิจกรรม และจากการตรวจเขิงรุก ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน