บิ๊กป้อม สั่งตั้งศูนย์จัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย

21 ต.ค. 2564 - 11:12 น.

บิ๊กป้อม สั่ง กอนช. ตั้งศูนย์จัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว และลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 21 ต.ค.2564 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ในหลายพื้นที่ รวมถึงแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ด้วยความตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จึงได้มอบหมายให้ กอนช. ประสานกรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) ณ โครงการชลประทานนครปฐม สํานักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการประสานการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งรัดการดําเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน และการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ พร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชน รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ

บิ๊กป้อม สั่ง กอนช. ตั้งศูนย์จัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว

บิ๊กป้อม สั่ง กอนช. ตั้งศูนย์จัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ในการประสานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจําเป็น เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที โดยเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา กอนช. ได้ออกประกาศฉบับที่ 24/2564 แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ ในแม่น้ำท่าจีน


เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลล้นผ่านทางระบายน้ำล้น เขื่อนกระเสียว และไหลไปสมทบกับปริมาณฝนที่ตกบริเวณ ด้านท้ายเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน 150-200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการโดยผันน้ำเข้าทุ่งโพธิ์พระยาเพื่อลดปริมาณน้ำหลาก ปัจจุบัน จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สามชุก อ.เมือง อ.บางปลาม้า อ.เดิมบางนางบวช อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ และ อ.ศรีประจันต์ ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2 สัปดาห์

และในส่วนของ จ.นครปฐม มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ โดยน้ำได้ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ อ.บางเลนอ.นครชัยศรี และอ.สามพราน และระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี ซึ่งน้ำได้เอ่อท่วมตลาดและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ ประกอบกับน้ำทะเลหนุนที่ทำให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำต่อไปและมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ซึ่งการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) ตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย จะช่วยให้การปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นระบบ สามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กป้อม สั่งตั้งศูนย์จัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง