ร้อยเอ็ด เร่งประชุมแก้ปัญหาข้าว เผยพายุเตี้ยนหมู่ ทำน้ำท่วมนา 8 หมื่นไร่

2 พ.ย. 2564 - 23:13 น.

ผวจ.ร้อยเอ็ด เรียกประชุม การบริหารจัดการข้าว เผยพายุเตี้ยนหมู่ ทำน้ำท่วมนากว่า 8 หมื่นไร่ สั่งตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการ หาแนวโน้มของตลาด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจ.ร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการข้าว โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผวจ.ร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจ.ร้อยเอ็ด นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจ.ร้อยเอ็ด นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การผลิตข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 จากการรายงานของสำนักงานเกษตรจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ 2,400,700 ไร่ ข้าวเหนียว 565,300 ไร่ ข้าวเจ้า 3,900 ไร่ และข้าวตลาดเฉพาะ (ข้าวสี) 1,300 ไร่ รวมทั้งสิ้น 2,971,200 ไร่

มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 235,757 ราย จำนวนแปลงปลูก 499,191 แปลง พื้นที่ปลูก 3,090,154.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.03 ของ พท.ประกาศฯ แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 2,597,354.84 ไร่ ข้าวเหนียว 490,289.83 ไร่ และข้าวเจ้า 2,510.13 ไร่

มีข้าวที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย จากพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้น้ำชีล้นตลิ่งเอ่อล้นท่วมนาข้าว คาดการณ์ว่ามีความเสียหายประมาณ 80,559 ไร่ (ข้อมูลยังไม่สิ้นสุด) และมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 3,010,363.43 ไร่ มีผลผลิตข้าวทั้งหมดประมาณ 925,107.63 ตัน จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 323,787.67 ตัน ประมาณ 35 % ของผลผลิตทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถนำผลผลิตส่งออกสู่ตลาดได้ 601,319.96 ตัน ประมาณ 65 % ของผลผลิตทั้งหมด

ในการนี้ผวจ.ร้อยเอ็ด มีข้อสั่งการให้แต่งตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการ คือให้ทุกกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องข้าวเข้ามาเป็นคณะทำงานและต้องทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหาแนวโน้มของตลาดข้าวว่าต้องการแบบใด ต้องหาตลาดให้ชัดเจน ลูกค้าที่ชัดเจน ต้องหาจุดเด่นของข้าวร้อยเอ็ดและการประชาสัมพันธ์ให้ตรงจุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ร้อยเอ็ด เร่งประชุมแก้ปัญหาข้าว เผยพายุเตี้ยนหมู่ ทำน้ำท่วมนา 8 หมื่นไร่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง