เทศบาลเมืองตาก เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2564 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก นางสาวศิวพร คงทรัพย์ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และนางสาวเมธาวดี สุวรรณเทพ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2564 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และปลอดภัยห่างไกลโควิด-19” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา

นายณพล เผยว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดตากให้คงอยู่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เน้นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัย

ขณะเดียวกัน เน้นการอนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า และการปฏิบัติตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม และยังเป็นประเพณีลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ บุหรี่ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาช่วยดูแลความปลอดภัยในงานด้วย

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2564 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ริมแม่น้ำปิงลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึ่งปีนี้เน้นจัดงานรูปแบบ “New Normal วิถีชีวิตใหม่” และการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย และมีการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง

การสืบสานประเพณีการทอดผ้าป่าน้ำ เป็นการการขอขมาพระแม่คงคา และเอกลักษณ์ของการลอยกระทงสาย คือ การลอยกระทงนำกระทงกะลา จำนวน 1,000 ใบ ไหลต่อกัน จำนวน 1 สายต่อวัน พร้อมการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย อลังการ ตระการตา

ส่วนมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในงานจะมีจุดคัดกรอง 6 จุด ครอบคลุมทุกจุดเข้า-ออก และมีการติดสติกเกอร์ก่อนเข้างาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่า ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเว้นระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ในงาน

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม และผู้จำหน่ายกระทงภายในงาน จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง หรือมีเอกสารยืนยันจากสถานพยาบาลด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน