มท.1 ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาเทศบาลต.สันทรายหลวง ชื่นชมบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 ที่สำนักงานเทศบาลต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุป เรื่อง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จากนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีต.สันทรายหลวง โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และพนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้การต้อนรับ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารจัดการบริการสาธารณะในด้านพัฒนา และปรับปรุงทางกายภาพของพื้นที่ ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการน้ำทั้ง 3 ด้าน คือ 1.การระบายน้ำในสถานการณ์อุทกภัย 2.การกักเก็บน้ำในยามหน้าแล้ง และ 3.การบำบัดน้ำเสียไม่ให้ไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือน ยังประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมีพื้นที่สาธารณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม นอกจากนี้เทศบาลต.สันทรายหลวง สามารถบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาลำน้ำสาธารณะ ทำหลังบ้านเป็นหน้าบ้าน ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และขอให้เทศบาลต.สันทรายหลวง หารือร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานเพื่อเสริมกำลังในด้านหลักวิชาการการสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในด้านหลักวิชาการการจัดการน้ำเสียให้หารือร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น

นายนที กล่าวว่า เทศบาลต.สันทรายหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งลาดชันจากแนวตะวันออกเฉียงเหนือลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มีระบบโครงข่ายถนนทั้งในส่วนถ.สายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ถ.สายสันทราย (สายเดิม) ถ.วงแหวนรอบกลางและถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งผ่านในเขตเทศบาล จึงทำให้มีการขยายตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นเขตชุมชนที่อยู่อาศัยที่สำคัญ อยู่ติดกับเขตอ.เมืองเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่ริมลำเหมืองโจ้ และดำเนินการขอคืนพื้นที่ตามหลักการ หลวงไม่รุกที่ราษฎร์ ราษฎร์ไม่รุกที่หลวง ตลอดลำน้ำ และพัฒนาลำน้ำ โดยการสร้างพนังกันดินและปกป้องแนวเขต พร้อมเร่งพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำโจ้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามวิสัยทัศน์ สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ณ สวนสาธารณะเทศบาลต.สันทรายหลวง พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการกาดหมั้วครัวฮอมสันทรายหลวง ในพื้นที่เทศบาลต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน