ผู้ว่าฯ สั่งจำกัดคนขึ้น สะพานมอญ เหตุคนเยอะ หวั่นสะพานทรุดรองรับไม่ไหว โดยจำกัดให้ใช้สะพานครั้งละไม่เกิน 500 คนเท่านั้น

31 ธ.ค. 2564 – นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กจ.0022/23017 ลงวันที่ 30 ธ.ค. ถึง นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เพื่อให้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.สังขละบุรี

เนื่องจากสะพานมอญ มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ประกอบกับในช่วงเดือน ธ.ค.64-ม.ค.65 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสะพานมอญเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลทำให้สะพานมอญไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ และอาจส่งผลให้เกิดอันตราย และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตราย และสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรีจึง ให้อำเภอสังขละบุรี ควบคุม กำกับจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบการใช้สะพานมอญ รอบละ 30 นาที ไม่เกินจำนวน 500 คน และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน