เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่สำนักสิ่งแวดล้อม นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวความคืบหน้าการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานที ว่า กทม.ได้ก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ในพื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะนำร่องตามโครงการ Green Bangkok 2030

โดยได้นำพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า มาเป็นแนวคิดในการออกแบบและจัดพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำรงชีพที่คนต้องพึ่งพาป่า

โดยจะมีการปลูกป่าแบบธรรมชาติจากพื้นที่สูงมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ ในสวนฯ จะมีพื้นที่กิจกรรมมากมาย อาทิ ทางเดินศึกษาพรรณไม้ทรงปลูก หอดูนก สวนป่ารักน้ำ อาคารฝึกอบรม ลานกิจกรรมกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น สะพานชมวิว เป็นต้น ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565

สำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 197 ไร่ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 05.00 – 19.00 น. เป็นสวนสาธารณะที่เกิดขึ้นจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปี 2534 โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมจัดสร้างสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี 2535 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มี.ค.38 ได้ส่งมอบให้กทม.

โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ดูแลรับผิดชอบ ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่รวบรวมพรรณไม้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน