ผู้การ ภาค 1 เซ็นคำสั่ง เด้ง 5 เสือ 2 โรงพัก สภ.คูคต และ สภ.บางเสาธง หลังเจ้าหน้าที่ ปปป. บุกทลายบ่อนปากน้ำ รวบนักพนัน 85 คน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 เซ็นคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับ รองผู้กำกับ และสารวัตร ของสภ.คูคต และสภ.บางเสาธง รวมทั้งสิ้น 10 นาย ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ตำรวจภูธรภาค 1 โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนเล่นพนันในพื้นที่ โดยออกหนังสือคำสั่งดังกล่าวดังนี้

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 55/2565 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีที่ 40/2565 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 17.00 น. ตำรวจชุดกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคูคต จังหวัดปทุมธานี

ได้ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่เสือมังกร) ได้ผู้ต้องหาจำนวน 42 คน พร้อมของกลาง
หลายรายการ เหตุเกิดภายในห้องแถวสีเขียวเข้มไม่มีเลขที่ ติดกับห้องแถวเลขที่ 5/15 ตลาดนานาเจริญ ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นั้น

ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13,14(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551

และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2555 และข้อ 8(2) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรภาค 1 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจดังกล่าว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. พันตำรวจเอก มนัสเวท ทองอิ่ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูคต จังหวัดปทุมธานี
2. พันตำรวจโท จิรพัฒน์ ศรีเดช รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคูคต
จังหวัดปทุมธานี
3. พันตำรวจโท กัณตภณ ธนาธิปปิ่นสกุล รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรคูคต
จังหวัดปทุมธานี
4. พันตำรวจโท กชกร ไทรศาศวัต สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคูคต
จังหวัดปทุมธานี
5. พันตำรวจตรี ภัทระ เหล่ามีผล สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรคูคต จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

และคำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 57/2565 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 62/2565 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 16.50 น.

ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันไฮโล ได้ผู้ต้องหา จำนวน 43 คน พร้อมของกลางหลายรายการ เหตุเกิดที่
บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13,14(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551

และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2555 และข้อ 8(2) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรภาค 1 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจดังกล่าว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. พันตำรวจเอก นิรันดร ฟักสุบัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
2. พันตำรวจโท ธัชพล สุคนธมาน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
3. พันตำรวจโท ปราการ จงประสิทธิ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
4. พันตำรวจตรีธีรพันธ์ ทบสมัย สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
5. พันตำรวจตรีชินทัตต์ วิเชียรเจริญ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน