กรุงเทพมหานคร เร่งช่วยเหลือคนเร่ร่อน ตั้งจุดประสานงานเชิงรุก จัดระเบียบแจกอาหารใต้เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ทั้งช่วยเหลือบริการสวัสดิการทางสังคม

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ศาลาว่าการกทม. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯและการจัดระเบียบผู้ที่มาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ว่า

สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา

ได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งกับประชาชนที่มาบริจาคสิ่งของ อาหาร เงิน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมกับคนเร่ร่อนตามสภาพปัญหาแต่ละราย โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่เขตพระนคร และพื้นที่อื่น เช่น เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตสาทร เขตยานนาวา โดยเฉพาะย่านหัวลำโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษมและคลองช่องนนทรี และดำเนินการตั้งจุดแจกอาหารบริเวณใต้เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

สำหรับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจ คัดกรอง ทำประวัติและให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างความเข้าใจให้กับคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งที่เข้ามาพักอาศัย หรือใช้เป็นที่หลับนอนในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านบริการสวัสดิการทางสังคม เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

รวมทั้งสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และดูแลสุขภาพอื่น ตลอดจนจัดตั้งจุดประสานงานเชิงรุก เพื่อประสานความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 2 จุด ดังนี้

1. บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาถนนราชดำเนิน ปฏิบัติงานในวันที่ 11 และ 18 ก.พ.65 ช่วงเวลา 14.00 น. – 18.00 น. และ 2. บริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนินกลาง ปฏิบัติงานในวันที่ 28 ก.พ.65 ช่วงเวลา 14.00 น. – 18.00 น.

อย่างไรก็ตามเขตพระนคร ได้จัดทำทะเบียนประวัติคนไร้ที่พึ่ง เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของคนไร้ที่พึ่ง อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหา พัฒนาและจัดระเบียบในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลถึง วันที่ 31 ม.ค.65 พบมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 170 ราย

ด้านที่พักอาศัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว เช่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร บ้านมิตรไมตรี 4 แห่ง ได้แก่ บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช บ้านมิตรไมตรีธนบุรี และบ้านมิตรไมตรีสายไหม เพื่อรองรับคนเร่ร่อนที่ประสงค์เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ที่จัดไว้

ทั้งนี้ปัญหาสำคัญคือ คนเร่ร่อนส่วนใหญ่ชอบชีวิตอิสระ ในรายที่ต้องการฝึกอาชีพ กทม.จะสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้สมัครใจ ทั้งคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง คนยากจน ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมทั้งจัดทำโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชนเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 (โควิด – 19) และประชาชนในพื้นที่ 50 เขต

สำหรับการป้องกันปัญหาการออกมาเร่ร่อน สำนักงานเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการร่วมกับ กรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดูแลครอบครัวที่ประสบปัญหา สนับสนุนช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อลดปัญหาครอบครัว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน