รองผู้ว่าฯ สุรศักดิ์ แถลงข่าวจังหวัด เตรียมจัดงาน สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานมีร้านค้าที่ร่วมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรกว่า 40 บูธ พร้อมโชว์ศักยภาพสดยกสวน

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าว ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยตั้งเป้าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดและเชื่อมโยงการค้าในอนาคต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีพื้นที่ขนาดเล็กมาก แต่จังหวัดนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ GDP รวมอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ สมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีส่วนผสมทางด้านเศรษฐกิจประเพณีวัฒนธรรมและผู้คน อย่างหลากหลายและลงตัว ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์”

โดยทางด้านการเกษตรนั้น จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 110,000 ไร่เศษ มีครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 13,000 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วยไม้ ข้าว ลำไย นาเกลือ รวมทั้งมะนาว และมะม่วง ในแต่ละปีผลผลิตเหล่านี้สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท

นายสุรศักดิ์ กล่าวอีกด้วยว่า จากศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องของสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ริมทะเล ส่งผลให้มีแร่ธาตุในดินอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมซึ่งมีผลต่อรสชาติที่ดีของผลไม้

ด้านน้ำในจังหวัดสมุทรสาคร น้ำที่ใช้ในกิจกรรมการเกษตรเป็นน้ำที่อยู่ในคลองชลประทาน เกษตรกรทำการเพาะปลูกในรูปแบบร่องสวน ซึ่งมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ประกอบกับในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสมุทรสาครมีคลองสาขาจำนวนมาก และเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้อย่างครอบคลุม

ด้านองค์ความรู้ของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ทักษะในการทำการเกษตร โดยใช้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม ประกอบกับการอบรมความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รวมทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านรสชาติที่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเกษตรกร และผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่สนใจสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตร และด้านประมงที่มีคุณภาพและได้การรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น Primary GMP, อย., มผช., OTOP ซึ่งเกษตรกรยังได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร แปลงใหญ่ เป็นต้น และมีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น มะพร้าวถอดเสื้อ พุดดิ้งมะพร้าว ไอศครีมมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ เป็นต้น

ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ผุดไอเดียจัดงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2564” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการตลาด ให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครของเราได้ดูแลและให้การสนับสนุน

ขณะที่ นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ จะจัดขึ้นที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ในวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ โดยภายในงานมี ร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย ร้านค้าจำนวน 40 บูธ

ได้แก่ 1. ประเภทไม้ผลและพืชพัก จำนวน 14 บูธ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว 6 บูธ ฝรั่ง 2 บูธ ลำไย 1 บูธ มะนาวแป้น 1 บูธ และ ผักปลอดภัย 4 บูธ, 2. ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 6 บูธ ได้แก่ กล้วยไม้ 2 บูธ ต้นไม้มงคล 4 บูธ, 3. ประเภทปลาสวยงาม จำนวน 2 บูธ, 4. ประเภทสินค้าเกษตรแปรรูปจำนวน 18 บูธ ได้แก่ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4 บูธ แปรรูปอาหารทะเล 4 บูธ ขนมหวาน 5 บูธ และ หัตถกรรม (ผ้า เซรามิค) 5 บูธ

รักษารักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีในส่วนของผลผลิตที่รับประทานสด เช่น มะพร้าว ลำไย ฝรั่ง เป็นต้น รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปหลากหลาย ได้แก่ น้ำผลไม้ น้ำพริก อาหารทะเลแปรรูป และร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้คุณภาพ

งานในครั้งนี้เรามีกิจกรรมสินค้านาทีทองให้กับทุกๆ ท่าน ทุกวัน เพื่อเน้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้ว่า นี่คือ ผลผลิตเกษตรของเกษตรกรสมุทรสาคร อยากให้ได้ลองว่าผลผลิตคุณภาพ สดๆ จากสวนรสชาติมันอร่อยอย่างไร ด้านการแข่งขันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตำน้ำพริกกะปิ ปอกควั่นมะพร้าวน้ำหอม ตำส้มตำผลไม้ลีลา และกินผลไม้อีกด้วย ขอย้ำว่า “งานนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน