เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.3 ในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4-5 เม.ย. โดยเกิดขึ้นถึง 7 ครั้ง ติดต่อกัน ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 นายสมอาจ แก้วคต นายกอบต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือผู้นำในชุมชน สำรวจ ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน ติดกันเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 65 มากถึง 7 ครั้ง แต่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ 2 ครั้ง คือเมื่อเวลา 03.35 น. วันที่ 4 ขนาด 3.3 และ เมื่อเวลา 03.47 น. วันที่ 5 เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ มีเพียงรับรู้ สิ่งของสั่นไหว และมีอาการเวียนศีรษะ โดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านสองชั้น จะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เขต อบต.ไผ่ล้อม เป็นพื้นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนไม่มีตึกสูงเกิน 3 ชั้น ทั้งนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 03.47 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 3.4 ความลึก 2 กม. จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ที่ละติจูด 17.51 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.05 องศาตะวันออก สาเหตุเกิดในบริเวณรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ ผลกระทบรู้สึกสั่นไหว 3 อำเภอ คือ อ.ตรอน อ.ลับแลและ อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยทางปภ.อุตรดิตถ์ เตรียมจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความตระหนก เบื้องต้นรับแจ้งฝ้าเพดาน โรงเรียนชุมชนวัดไผ่ล้อม ซึ่งไม่ได้เปิดการเรียนการสอนแล้ว อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล แตกและหล่นจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ส่วนวิหาร เจดีย์วัดในพื้นที่ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน