นครราชสีมา สุดอลังการ กลุ่มสตรีอำเภอห้วยแถลงกว่า 300 คน ใส่ชุดไทยศิวาลัย สวมแมส รำบวงสรวงย่าโม เพื่อสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี และ วีรชนผู้กล้า

วันที่ 9 เมษายน 2565 – หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง ประธานประกอบพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี หรือคุณย่าโมของชาวโคราช

เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละของคุณย่าโม และวีรชนผู้กล้า ที่ช่วยกันปกป้องเมืองโคราชเอาไว้ และยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของชาวนครราชสีมาเอาไว้ ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง และดำรงไว้ซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี วันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 ของทุกปี แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบจัดเฉพาะพิธีบวงสรวงและรำสดุดีวีรกรรมคุณย่าโมในรูปแบบใหม่

อำเภอห้วยแถลง จึงได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรี อ.ห้วยแถลง จำนวนกว่า 300 คน ออกรำบวงสรวง โดยนางรำทุกคนที่ร่วมรำบวงสรวง แต่งกายแบบสตรีผู้สูงศักดิ์ สวมชุดไทยศิวาลัยสีชมพู ห่มตะเบงมาน ร่วมรำบวงสรวงอย่างพร้อมเพรียงงดงาม เพื่อสดุดีวีรกรรมของคุณย่าโม-คุณย่าเหลือ และวีรชนผู้กล้า

สำหรับนางรำทุกคน ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองก่อนเข้าจุดประกอบพิธีฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน