ตรัง สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มมากขึ้น เกษตรเลี้ยงวัว หันมาเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อแพะยังไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก

21 เม.ย. 65 – นายสมัย ชื่นแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน และเลี้ยงวัวในสวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพเสริม ซึ่งได้รับผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรเป็นอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ถึงแม้ว่าช่วงนี้ปาล์มน้ำมันจะมีราคาดีก็ตาม แต่ต้นทุนการใส่ปุ๋ยก็เพิ่มตามมาด้วย เพื่อความไม่ประมาทจึงได้เลี้ยงวัวเนื้อภายในสวนปาล์มน้ำมัน และในขณะนี้ได้เพิ่มเลี้ยงแพะเพิ่มอีกในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นายสมัย เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้ตนเองและประชาชนทั่วไปต้องมีการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ หรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ตนเองไม่ค่อยได้ออกนอกพื้นที่ จึงใช้เวลาว่างหันมาเลี้ยงแพะ พันธุ์บอร์ลูกผสม และแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน ลูกผสม

โดยแพะ จะตั้งท้องประมาณ 5 เดือน สามารถให้ลูกได้แล้ว ขณะนี้มีพ่อพันธุ์จำนวน 2 ตัว แม่พันธุ์ 30 ตัว ขณะนี้เริ่มออกลูกแพะแล้ว ส่วนการให้อาหารหรือการเลี้ยง จะเลี้ยงลักษณะกึ่งปล่อย หากไม่มีฝนตก ก็จะให้กินหญ้าภายในสวนปาล์ม แต่หากฝนตกจะนำหญ้ามาให้แพะ อาหาหารแพะส่วนใหม่เป็นหญ้าเนเปียร์ และหย้าอื่นๆ

เริ่มเลี้ยงมาได้ประมาณ 1 ปี ได้ลูกแพะแล้ว ซึ่งจะเก็บลุกแพะไว้เป็นแม่พันธุ์ โดยตั้งเป้าแม่พันธุ์ประมาณ 80 ตัว ส่วนราคาเนื้อแพะอยู่ที่ 80-200 บาท จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ ส่วนความต้องการเนื้อแพะพบว่า ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งทางเลือก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน