แม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พอใจการแก้ปัญหาไฟป่าจังหวัดลดลงมาก เชื่อมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก รวมทั้งการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

21 เมษายน 2565 – นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เดินทางมาตรวจราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมร่วมประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกรัณย์พล แสงทอง ผอ.สำนักจัดกรทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน รวมถึงภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด พลังงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ส่วนการประชุม ทุกภาคส่วนได้มีการนำเสนอปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่การเข้าถึงประชาชนและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะทำให้ปัญหาไฟป่า สามารถแก้ไขได้ในระยะยาวและยั่งยืนต่อไป

จากการรายงานในที่ประชุม พบว่า ปัญหาไฟป่าของ จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อเทียบกับปี 2564 พบจุดความร้อนจากไฟป่าปีนี้ลดลง เหลือเพียง 56 เปอร์เซ็นต์ และ หลายอำเภอมีไฟป่าลดลงอย่างมาก สาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก การเข้าหาชุมชน และการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม

นายสมศักดิ์ เผยว่า ปัญหาไฟป่า เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการเข้าไปแก้ไขปัญหา ประเด็นสำคัญคือ ภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชน และดึงเข้ามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในปี 2566 ปัญหาไฟป่าควรจะบรรเทาลงกว่าปีนี้ และถือว่าทุกภาคส่วนได้เดินถูกทางแล้ว

ผู้ตรวจราชการฯ กล่าวต่อว่า นอกจากปัญหาไฟป่าแล้ว ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ที่ทำกิน ในพื้นที่ ต่างๆ ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาในเชิงรุก และใช้เทคนิคในการผลักดันให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ได้รับการช่วยเหลือและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน